Cynodontia

 
 © BBC

Representant för en grupp protodäggdjur, det vill säga övergångsformer, mellan kräldjur och däggdjur.  Dom hade också en ämnesomsättning, som lång någonstans mittemellan.  Djuren förökade sej, genom att lägga ägg.  Däremot hade dom sannolikt päls, och gav mjölk till sina ungar.  Just det här var en medelstor köttätare, som levde i Nordamerika mot slutet av trias.  Närmast motsvarade det en prärievarg eller schakal.

Representative of a group of proto-mammals, that is, intermediate between reptiles and mammals.  They also had a metabolism somewhere in-between.  These animals reproduced by laying eggs.  In contrast, they probably had fur and suckled its cubs.  This particular one was a medium-sized carnivore living in North America towards the end of the Triassic.  It was most closely comparable to a coyote or jackal.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News