Embolotherium andrewsi

 
 © BBC

Ett stort, växtätande däggdjur, som levde på Eurasiens savanner under eocen.  Notera att bara hannarna hade det långa ”noshorn”, som visas på bilden.  Honorna hade bara ett mycket kort horn.  Båda användes sannolikt, för att förstärka ljud.  Djurfamiljen finns inte kvar idag, men den var släkt med hästdjur, tapirer och noshörningar.

A large, herbivorous mammal which lived on the Eurasian savannahs during the Eocene.  Please note that only males had the long horn on their noses shown in the image.  The females had only a very short horn.  Both were probably used to amplify sounds.  This animal’s family don’t exist today but was related to horses, tapirs and rhinos.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News