Entelodon

 
 © BBC

En stor köttätare, som levde på savanner i Eurasien, under eocen och oligocen.  Trots sitt grisliknande utseende, var den närmare släkt med flodhästar.  Jag skulle tro att dom konkurrerades ut, av medlemmar av rovdjuren.

A large, meat-eating mammal which lived on the savannahs of Eurasia during the Eocene and Oligocene.  Despite its pig-like appearance it was more closely related to hippos.  I think it was out-competed by the carnivores.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News