Doedicurus

 
 © BBC

Ett stort, växtätande däggdjur, som levt på Sydamerikas savanner under kvartär.  Det kraftigt bepansrade djuret, var närmast släkt med dagens bältor.  Efter människans ankomst dog det ut, sannolikt till följd av jakt.

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America during the Quaternary.  This heavily armed animal was most closely related to today’s armadillos.  After the arrival of humans it died out most likely due to hunting.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.

Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News