Paraceratherium

 
 © BBC

En jättestor växtätare, som levde på savanner i Eurasien, under oligocen.  Med en vikt på 15 – 20 ton, var den det största landdäggdjuret någonsin.  Den närmaste nu levande släktingen, är sannolikt noshörningen.  Till skillnad från den levde det här djuret, huvudsakligen av blad.  Jag skulle tro att den dog ut, när träden det betade från törstade ihjäl.

A gigantic herbivore which lived on the savannahs of Eurasia during the Oligocene.  With a weight of 15 – 20 metric tons (13½ – 18 short tons or 15 – 20 long tons) it was the largest land mammal ever.  Its closest living relative is probably the rhino.  In contrast with it this animal lived mostly from leaves.  I think it died out when the trees it browsed from thirsted to death.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News