Leallynasaura

 
 © BBC

En liten, växtätande dinosaurie, som levde i mitten av krita.  Den levde i tempererade skogar, i sydöstra Australien, och angränsande delar av Antarktis.  I verkligheten hade den en svans, som var väldigt mycket längre.  Den var sannolikt också fullt befjädrad, för att tåla det kalla klimatet.

A small, herbivorous dinosaur which lived during the middle of the Cretaceous.  It lived in temperate forests in south-eastern Australia and adjacent parts of Antarctica.  In reality it had a tail which was very much longer.  It was probably also fully feathered to cope with the cold climate.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News