Leptictidium tobieni

 
 © BBC

Ett litet, allätande däggdjur, som levde i Europas skogar under eocen.  Djuret härstammade sannolikt, från dom allra tidigaste moderkaksdäggdjuren.  Jag skulle tro att det dog ut, när klimatet blev torrare, och skogarna blev för glesa för det.

A small, omnivorous mammal which lived in the forests of Europe during the Eocene.  This animal probably descended from the very earliest placental mammals.  I think it died out when the climate become drier and the forest turned into woodlands too open for it.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News