Macrauchenia patachonica

 
 © BBC

Ett stort växtätande däggdjur, som levde på Sydamerikas savanner.  (Det här var under pliocen och kvartär.) Det tillhörde en för Sydamerika unik grupp växtätare, med i regel tretåiga fötter. Sedan Nord- och Sydamerika fått landförbindelse, konkurrerades dom ut av hjortar, och släktingar till laman. Just den här arten blev den sista. Den tycks ha dött ut, kort före människans ankomst (för 20.000 ‒ 10.000 år sedan).

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America.  (This was during the Pliocene and Quaternary. It belonged to a uniquely South American group of herbivores with usually three-toed feet.  After North and South America got connected they were outcompeted by deer and relatives of the llama. This particular species become the last one. It seems to have died out shortly before human arrival (20,000 ‒ 10,000 years ago).

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News