Megaloceros giganteus

 
 © BBC

Ett stort växtätande däggdjur, som levat i Eurasien under kvartär.  Ofta kallas den för ”irländsk älg”, vilket är missledande.  Den var inte närmare släkt med älgen, än med andra hjortdjur, varför namnet ”jättehjort” är bättre.  Jättehjorten dog så sent, som för omkring 7.000 år sedan.  Det diskuteras fortfarande varför.

A large, herbivorous mammal living in Eurasia during the Quaternary.  It is often called “Irish elk” which is misleading.  It was no more closely related to the elk than to other deer so the name “giant deer” is better.  The giant deer died out as late as about 7,000 years ago.  It is still discussed why.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News