Megatherium americanum

 
 © BBC

Ett stort växtätande däggdjur, som levde i Sydamerikas öppna landskap, från pliocen och framåt.  Djurets hud var bepansrad, vilket skyddade mot sabeltandade katter.  Däremot skyddade den inte alls, mot mänskliga spjut och pilar.  Följden var att det dog ut ganska snart, efter människans ankomst.

A large, herbivorous mammal living in the open landscapes of South America from the Pliocene and on.  This animal’s skin was armoured which protected against sable-toothed cats.  In contrast, it did not protect at all against human spears and arrows.  Consequentially, it died out rather soon after human arrival.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News