Mononykus

 
 © BBC

En stor dinosaurie från Centralasien, som levde i slutet av krita.  Den kan ha livnärt sej av myror och termiter, men det är osäkert.  Om den inte gjorde det, var den säkert allätare.

A large dinosaur from Central Asia which lived at the end of the Cretaceous.  It may have lived on ants and termites.  If it did not it was definitely an omnivore.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News