Mononykus

 
 © BBC

En stor dinosaurie från Centralasien, som levde i slutet av krita.  Den kan ha livnärt sej av myror och termiter, men det är osäkert.  Om den inte gjorde det, var den säkert allätare.

A large dinosaur from Central Asia which lived at the end of the Cretaceous.  It may have lived on ants and termites.  If it did not it was definitely an omnivore.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 9:e maj 2016.
Last changed the 9th of May 2016.

Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News