Placerias

 
 © BBC

En stor växtätare, som levde i Nordamerika mot slutet av trias.  Som protodäggdjur hade det en ämnesomsättning, någonstans mellan däggdjurs och kräldjurs.  Det förökade sej sannolikt på samma sätt som kräldjur.  Däremot vet man inte i vilken grad, som djuret var pälsklätt.

A large herbivore which lived in North America towards the end of the Triassic.  As a proto-mammal it had a metabolism somewhere in between those of mammals and reptiles.  It probably reproduced in the same way as reptiles.  In contrast it is not know to what extent the animal was fur-covered.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News