Postosuchus

 
 © BBC

Ett stort rovdjur som levde i Nordamerika, mot slutet av trias.  Den tillhörde gruppen karmosinkrokodiler (Rauisuchidae), som var släktingar till krokodilerna, med betydligt högre ämnesomsättning.  Jag vet inte om deras ämnesomsättning nådde upp, till nutida varmblodiga djurs nivå.  Om inte skulle jag kalla dom, för "svagt varmblodiga".

A large carnivore which lived in North America towards the end of the Triassic.  It belonged to the group of rauisuchids which were relatives of the crocodiles but with considerably higher metabolism.  I don’t know if their metabolism was a high was those of present-day warm-blooded animals.  If not I would call then “weakly warm-blooded”.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News