Propalaeotherium

 
 © BBC

En liten växtätare, som levde i subtropiska skogar, i Eurasien under eocen.  Trots sina fyrtåiga fötter, var den närmast släkt med dagens hästdjur.  Jag skulle tro att den dog ut, när livsmiljön blev för torr för den.

A small herbivore which lived in subtropical forests in Eurasia during the Eocene.  Despite its four-toed feet it was most closely related to today’s horses.  I think it died out when its environment become too dry to it.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 22:a augusti 2017.
Last changed the 22nd of August 2017.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News