Smilodon populator

 

En annan datorgenererad rekonstruktion. / A diffrent computer generated reconstruction.
© BBC

Ett stort rovdjur, som levt i Sydamerika under kvartär.  Ofta kallas den för ”sabeltandad tiger”.  Men den var inte närmare släkt med tigrar, än med andra nutida kattdjur.  Dessutom levde katten troligen i flock.  Jag tror att den dog ut, till följd av brist på byten.  Kontinentens största djur utrotades av människan, som dessutom konkurrerade med den, om alternativa bytesdjur.

A large carnivore living in South America during the Quaternary.  It is often called “sabre-toothed tiger”.  But it was no more closely related to tigers than to other felines.  Furthermore, this cat likely lived in packs.  I think it died out due to defiance of prey.  The continent’s largest animals were hunted to extinction by humans who also competed with it for alternative prey.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 17:e maj 2016.
Last changed the 17th of May 2016.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News