Världen för 18.000 år sedan.

The world 18,000 years ago.

 

Version med svensk teckenförklaring. / Version with Swedish legend.

 

Version med engelsk teckenförklaring. / Version with English legend.

 

Eurocentrisk (Europacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger. / Eurocentric (Europe centred) version adopted for languages written from left to right.

 

Eurocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster. / Eurocentric version adopted for languages written from right to left.

 

Sinocentrisk (Kinacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger. / Sinocentric (China centred) version adopted for languages written from left to right.

 

Sinocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster. / Sinocentric version adopted for languages written from right to left.

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Alla kartor är baserade på den här. / All maps are based on this one.

Senast ändrad den 17:e maj 2016.
Last changed the 17th of May 2016.

Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News