Therizinosaurus

 
 © BBC

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i Centralasien i slutet av krita.  På samma sätt som nutidens panda, var den ett växtätande djur, som härstammade från ett rovdjur.  Det är därför den tros ha liknat en rovdinosaurie, trots att den var växtätare.

A gigantic herbivorous dinosaur which lived in Central Asia at the end of the Cretaceous.  Like the present-day panda it was an herbivore which descended from a carnivore.  This way it is thought to have resembled a carnivorous dinosaur despite being an herbivore.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 17:e maj 2016.
Last changed the 17th of May 2016.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News