Tyrannosaurus

 
 © BBC

Ett jättestort rovdjur, som levde precis i slutet av krita.  Djuret levde i västra Nordamerika, där det var regionens största rovdjur.  Trots att det inte härstammade från fåglar, kan det närmast beskrivas som en icke-flygande fågel, stor som en elefant och med huggtänder.  Den är sannolikt den mest berömda, av alla dinosaurier.

A gigantic carnivore which lived at the very end of the Cretaceous.  This animal lived in western North America where it was the largest carnivore of the area.  Despite not descending from birds it can best be described as an elephant-sized, flightless bird with fangs.  It is probably the most famous of all dinosaurs.

Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 17:e maj 2016.
Last changed the 17th of May 2016.
Paleontologi (Palaeontology)
Hem (Home)

News