Angesisk skrift

Angesian writing system.

 
 © Lena Synnerholm.

Det här alfabetet används till många språk, inom Federationen Althea. Det motsvarar i princip det latinska alfabetet, i sin mest internationella form. Texten lyder ”the quick brown fox jumps over the lazy dog” (”den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden”). Jag kom inte på någon annan mening, som innehåller alla bokstäver.

This alphabet is used for many languages within the Federation of Althea. It corresponds in principle to the Latin alphabet in its most international version. The text reads ”the quick brown fox jumps over the lazy dog”. I could not come up with any other sentence containing all letters.

© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 23:e maj 2017.
Last changed the 23rd of May 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News