Ang-No-Se

 

Det här är symbolen för en självständig stat, som utgörs av en ögrupp på Gårdinn. Den är en konstitutionell monarki, där kungamakten är rätt begränsad. Befolkningen utgörs i huvudsak, av ättlingar till kineser. Det lokala språket kallas agnosiska, och härstammar från kantonesiska.

This is the symbol for an independent state consisting of an archipelago on Gårdinn. It is a constitutional monarchy where the power of the king is quite limited. The population mainly consists of descendants of Chinese. The local language is called Agnosian and descends from Cantonese.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 12:e juni 2017.
Last changed the 12th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News