elfackla

Handhållen elfackla. / Handheld electric torch.

 

Fast elfackla. / Fastened electric torch.

 

Det här är en batteridriven sak, som utstrålar ljus av samma våglängder, som riktig eld gör.  Men om något rör vid den lysande ytan, slocknar den omedelbart.  Den egenskapen gör saken mycket säkrare, än en riktig fackla.

This is a battery-operated thing giving of light of the same wavelengths as real fire.  But if something touches the glowing surface it goes out immediately.  This property makes this thing much safer than a real torch.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 12:e juni 2017.
Last changed the 12th of June 2017.
Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News