Aleksander Józef Walewski

 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.
Aleksander Józef Walewski (1810 – 68) var en polsk politiker. Han förnamn kan även stavas Alexandre Joseph. Det var nämligen Frankrike, som han var verksam som politiker.

Aleksander Józef Walewski (1810 – 68) was a Polish politician. His given names can also be spelled Alexandre Joseph. This is because it was in France he was working as a politician.
Text  Komersiella rättigheter reserverade. / Comercial rights reserved.  Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 15:e augusti 2017.
Last changed the 15th of August 2017.
Historia (History)
Hem (Home)

News