Kenntkyrkan

Kennt Church.

 

Det här är den monoteistiska religion, som har flest anhängare på Gårdinn. Den är i huvudsak deistisk, och förespråkar konsekvensetik. Dessutom är den kopplad till en magitradition, som tränar fyra magiska förmågor. Dom heter Öga (extrasensorisk perception), Öra (tankeläsning), Mun (telepatisk sändning) och Hand (telekinesi).

This is the monotheist religion with the largest number of adherents on Gårdinn. It is mostly deistic and promotes consequentialism. In addition it is connected to a magic tradition training four magical abilities. These are called Eye (extrasensory perception), Ear (mind reading), Mouth (telepathic sending) and Hand (telekinesis).

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 12:e juni 2017.
Last changed the 12th of June 2017. 

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News