Lamark

 

Symbolen för en av Federationens medlemsstater, som har sin huvudstad på Fo'ur. Formellt är den en demokrati, som uppfyller alla Federationens krav. I praktiken har koncerner så pass stor makt, är den mer av en plutokrati. Lamarkiska härstammar från engelska, men är kraftigt influerat, av japanska och tyska.

The symbol of one of the Federation of Althea's member states which has its capital on Fo'ur. Formally it is a democracy meeting all the demands of the Federation. In practice concerns has so much power it is more of a plutocracy. Lamarkian descends from English but has been heavily influenced by Japanese and German.

© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 5:e juni 2017.
Last changed the 5th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News