Posikyrkan

Posi Church.

 

Det här är en monoteistisk religion, som uppstått på Monnyjja. Den liknar närmast en ganska liberal tolkning, av den Lutherska versionen kristendom, som den också härstammar från.

This is a Monotheist religion which aroused on Monnyjja. It most closely resembles a rather Liberal interpretation of the Lutheran version of Christianity which it descends from as well.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 13:e juni 2017.
Last changed the 13th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News