Myslem

 

Det här är en monoteistisk religion, som utvecklats ur islam. Den liknar närmast den variant av islam, som är vanligast i Indonesien. I huvudsak finns en konservativ, och en liberal variant. Den konservativa är ganska traditionsbunden, men inte fundamentalistisk. Den liberala är resultatet av ett försök, att modernisera seder och bruk. Hur man då ska gå till väga, pågår det livliga diskussioner om.
En lustighet är Koranen gick förlorad, i det Första Imperiets fall. Vid en senare tidpunkt, samlade man ihop alla texter om islam, som fanns kvar på indonesiska.  
Den resulterande samlingen finns, i åtminstone sju varianter. Naturligtvis hävdar anhängarna av var och en, att just deras är den riktiga. Inte heller bryr dom sej om den forskning, som faktiskt pågår om ursprunget. Historiker försöker lista ut hur formuleringarna, såg ut på indonesiska från början.

This is a Monotheistic religion which has developed from Islam. It most closely resembles the variant of Islam most common in Indonesia. Mainly there are a Conservative and a Liberal variety. The Conservative one is rather bound by tradition but not Fundamentalist. The Liberal one is the result of an attempt to modernize traditions and customs. How to do this is the subject of vivid debates.
A curiosity is that
 the Qur'an was lost in the fall of the First Empire. At some later point in time all remaining texts on Islam in Indonesian was collected. The resulting collection exists in at least seven versions. Of cause, the adherents of each of them claim their particular one to be the correct one. Neither do they care about the research actually conducted on the origin. Historians try to find out how the wording looked in Indonesian from start.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 12:e juni 2017.
Last changed the 12th of June 2017.

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News