måcku

Bilden nedan visar en måckukvinna. Män har smalare höfter, och saknar utvecklade bröst. Annars är det ingen uppenbar skillnad mellan könen.

The image below shows a måcku woman. Men have narrower hips and lack developed breasts. There is no other obvious difference between the genders.

 

Om bilden ned hade baserats på foton, skulle det ha varit två foton, lagda ovanpå varandra. Bakgrundsfotot hade varit taget, i för människan synligt ljus. Förgrundsfotot hade varit taget, submilimeterstrålning.  Den tränger igenom kläder och hår, men inte längre än så.
If the picture below had been based on photos it would have been two superimposed photos. The background photo would had been taken in light visible to humans. The foreground one would have been taken
 in submilimeter radiationIt penetrates through clothes and hair but reaches no further than that.

 
 Samma bild i högre upplösning. / Same image with higher resolution.
Måcku utgör Säfa Måckums urbefolkning. Medellängden är 135 centimeter. Svansen används bara, till att gestikulera med. En måcku utan svans, har inga problem att balansera, men kan inte utföra vissa gester. Händerna har fyra fingrar, och fötterna fyra tår. Dom har kort päls på nästan hela kroppen, ungefär som en korthårig hund. Den är betydligt längre på svansen, och delar av huvudet. Sex områden saknar helt päls. Det är fotsulorna, handflatorna, läpparna och nosen. Huden är oftast beige. Pälsens färg varierar, från mörkt beige till brunsvart. Röd-, gul- och gråbruna färger, förekommer också. Vissa områden är alltid naturvita: svansspetsen, kring munnen och ögonen, och inuti öronen. Ögonen kan vara röda, orangea, gula eller gröna.

Måcku consist the indigenous population of Säfa Måckum. Their average height is 1.35 metres (4 feet 5). The tail is only used for gesticulating. A måcku without a tail has no trouble balancing but can't use certain gestures. Their hands have four fingers and the feet four toes. They have short fur almost all over their bodies similar to that of a short-haired dog. It is considerably longer on their tail and on parts of their head. Six areas entirely lack fur. These are the soles, palms, lips and nose. Their skin is usually beige. The colour of their fur varies from light beige to brownish black. Reddish, yellowish and greyish brown colours also occur. Some areas are always off-white: the tail-tip, around the mouth and eyes and inside the ears. Their eyes may be red, orange, yellow or green.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 12:e juni 2017.
Last changed the 12th of June 2017. 

Rymdopera (Space Opera)
Hem (Home)

News