Den här undersidan ändrades senast den 4:e september 2023.

Aleksander Józef Walewski (1810 – 68) var en polsk politiker. Han förnamn kan även stavas Alexandre Joseph. Det var nämligen Frankrike, som han var verksam som politiker.

Fotot är ett litet utsnitt ur ett, som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning.)  Det har ingen upphovsrätt.

This page was last changed the 4th of September 2023.

Aleksander Józef Walewski (1810 – 68) was a Polish politician. His given names can also be spelled Alexandre Joseph. This is because it was in France he was working as a politician.

This photo is a heavily cropped version of one found on Wikimedia Commons.  It has no copyright.

Aleksander Józef Walewski