Althernas ursprungliga vegetation

Altherna [alθərna] är den tredje planeten, i solsystemet Shiskatelou [ɕɪskatəlu]. Den har två månar, som heter Kimallaj [kɪmalaj] och Vellago [vəlagʊ]. Kimallaj är betydligt större än Vellago, som ändå är tillräckligt stor, för att bli rund av tyngdkraften. Dragningskraften har kopplat deras banor till varandra, så att dom är stabila. Medan Kimallaj kretsar två varv runt Altherna, hinner Vellago med tre.

Planetens atmosfär har ovanligt låg koldioxidhalt. Den är faktiskt så låg att bara majs växer bra, i omodifierad form. Vete och bönor har genmodifierats, för att kunna växa på Altherna. Många träd och buskar har frukter och nötter, som är ätliga för människan. Omkring ett dussin lokala örter odlas, för sina rötter och frön. Befolkningen håller hästar, åsnor, grisar och hundar. Alla arter av shaya finns representerade, någonstans på planeten. Höns, kalkoner, ankor och gäss, förekommer också ofta.

Altherna har varit konstant befolkad, sedan det Första Imperiet. Förutom turin som skapades där, finns det sju folkgrupper. På den nordligaste kontinenten, finns folkgrupperna nokrofi och kutaraner. Det är egentligen inte så stor fysiskt skillnad på dom. (Båda liknar folk, från Europa och Mellanöstern.) Skillnaden ligger främst i religionen, och kutaranernas ganska strikta mattabun. Det är därför kontroversiellt, om dom verkligen ska ses som olika folkgrupper. Det gäller inte dom två folkgrupperna, på den större kontinenten vid ekvatorn. Ilemuri och suvaler skiljer sej påtagligt från varandra. (Ilemuri liknar nordindier, medan suvalerna liknar polynesier). Den minsta kontinenten har en enda folkgrupp, som går under namnet hekener. Inom den sydligaste kontinenten, skiljer man på bentini och tjlubani. (Bentini liknar malajer, medan tjlubani liknar européer.) Dom har i viss mån blandats med varandra, särskilt i regionen Talsernata. Men den är relativt glest befolkad.

Federationen fick kontakt med Altherna, för lite mer än hundra år sedan. Några år efter det, började Altherna industrialiseras. Därmed började en befolkningsexplosion, som inte setts sedan det Första Imperiet. Med en befolkning på 1,5 miljarder, kan den nu ses som en inre gränsvärld.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Teckenförklaring till Althernas vegetationszoner

Namnen med särskrivna bokstäver, är namn på kontinenter. Dom andra med bara stora bokstäver, är subkontinenternas namn. Några av dom övriga geografiska namnen, har det lokala namnet översatt. Förklaringarna till dom namnen är:
Dåröken
 Det ansågs länge mycket dåraktigt, att ge sej in i den.
Giftudden
 Området förblev länge en förbjuden zon, på grund av dom stora mängder giftigt avfall, som hamnat där i samband med Fallet.
Gränsbergen
 Dom betraktas numera som gränsen, mellan Ilemura och Suvalesi.
Gränsöknen
 Den förblev länge ett stort transporthinder, mellan Ilemura och Suvalesi.
Ingasjöarsland
 Uppkallat efter det stora antal uttorkade sjöar, som finns i området.
Klippsjön
 Uppkallad efter sina speciellt klippiga stränder.
Solsjön
 Solen speglar sej på ett speciellt sätt, när den passerar rakt över huvudet, två gånger om året.
Vindsjön
 Den påverkar dom lokala vindarna, så att stränderna får Medelhavsklimat.

Religioner
Den mest utbredda religionen, på Altherna är Naurism.  Den är en polyteistisk religion, med mängder av olika gudar.  Dom beskrivs som goda, onda eller i vissa fall neutrala.  Religionen är kopplad till en magitradition, som heter Eserlyst Serp.  Det finns fem magiska förmågor, som kan tränas inom den:
Vatten motsvarar Suryus Vatten (tankeläsning).
Jord motsvarar Suryus Luft, eller Al'shakhins Drömsyn (extrasensorisk perception).
Trä motsvarar Suryus Eld, eller Al'shakhins Drömprojektion (telepatisk sändning).
Metall motsvarar Suryus Jord (telekinesi).
Eld motsvarar Al'shakhins Drömvandring (astralprojektion).
Althernas fyra kontinenter, förlorade kontakten med varandra, ganska kort efter att religionen uppstod.  Som resultat uppstod fyra varianter, på varsin kontinent.  Dom skiljer sej främst åt, genom inställningen till magiker:
• Nokrofisk Naurism har inställningen, att magiker kan vara till stor hjälp.  Men samhället klarar sej också rätt bra utan.
• Suvalisk Naurism har inställningen, att magiker är närmast heliga.  Inte sällan ges dom stor politisk makt, även om dom inte står över kritik.
• Hekenisk Naurism har inställningen, att magiker är opålitliga.  Dom kan vara till nytta i vissa fall, men anses annars mest vara till besvär.
• Ifrabisk Naurism har inställningen, att magiker ska hjälpa andra.  Samhället anses ha så stor nytta av dom, att det har svårt att klara sej utan.
Förutom Naurism finns två monoteistiska religioner: Kutakism och Gorsingism.  Båda var tidigare begränsade, till var sin kontinent.  Därför har dom inte splittrats på samma sätt.  Kutakismen är en Krisjänitylik religion, med en stark tradition av diskussioner.  Den är i stort decentraliserad, och styrs i huvudsak av lokala råd.  Samma sak gäller Gorsingismen.  Anhängarna av den senare religionen, tror på reinkarnation.  Den ses som något dåligt, som man kan befrias från, genom att förenas med Gud.  Alla ärliga anhängare av religionen, tros göra det när dom dör.

Språk
På Altherna finns hela 246 inhemska språk.  Alla utom två härstammar, från språk som finns i verkligheten idag.  Dom kan delas upp i språkfamiljer, efter vilket avståndsspråk dom härstammar från:
• Språk som härstammar från albanska, kallas för elveniska språk.
• Språk som härstammar från baka (se Hekeno), kallas för pogokonska språk.
• Språk som härstammar från
baskiska, kallas för veskafiska språk.
• Språk som härstammar från bila (se Hekeno), kallas för posjytiska språk.
• Språk som härstammar från
bretonska, kallas för efirniska språk.
• Språk som härstammar från bulgariska, kallas för gokatjlenska språk.
• Språk som härstammar från estniska, räknas som mekiranniska språk.
• Språk som härstammar från
gäliska, kallas för jelysiska språk.
• Språk som härstammar från
hawaiiska, kallas för tekasiska språk.
• Språk som härstammar från
iriska, kallas för perjiska språk.
• Språk som härstammar från
israeliska, kallas för tjumrunska språk.  Israeliska kallas för ivrit, som är språkets ord för sej själv.
• Språk som härstammar från
javanesiska, räknas som maleiska språk.
• Språk som härstammar från
jiddisch, räknas som weldiska språk.  Det är för att jiddisch och tyska, är ömsesidigt begripliga.
• Språk som härstammar från
katalanska, kallas för nokrotiska språk.
• Språk som härstammar från
ladino, räknas som italianska språk.  Det är för att ladino är ömsesidigt begripligt, med åtminstone spanska.
• Språk som härstammar från lettiska, kallas för tulakiska språk.

• Språk som härstammar från litauiska, kallas för ornuriska språk.
• Språk som härstammar från
maoriska, kallas för toaranska språk.
• Språk som härstammar från mongo (se Hekeno), kallas för gandenska språk.
• Språk som härstammar från
nynorsk, räknas som binntjkiska språk.  Det är för att nynorsk är en variant av norska, som är ömsesidigt begripligt med svenska.
• Språk som härstammar från polska, kallas för morafiska språk.
• Språk som härstammar från
punjabi, kallas för ilemuriska språk.  Punjabi kallas för äldre ilemuri.
• Språk som härstammar från rumänska, räknas som italianska språk.  Det är för att rumänska och italienska, är ömsesidigt begripliga.
• Språk som härstammar från
rätoromanska, kallas för orimiaspråk.
• Språk som härstammar från slovakiska, räknas som ttjekotjlovakiska språk.  Det är för att slovakiska och tjeckiska, är ömsesidigt begripliga.
• Språk som härstammar från slovenska, kallas för akagiska språk.
• Språk som härstammar från
tahitiska, kallas för modoniska språk.
• Språk som härstammar från tjeckiska, räknas som ttjekotjlovakiska språk.  Det är för att tjeckiska och slovakiska, är ömsesidigt begripliga.
• Språk som härstammar från
tonganska, kallas för huradiska språk.
• Språk som härstammar från ungerska, kallas för mejerspråk.
• Språk som härstammar från
walesiska, kallas för hislumiska språk.
• Språk som härstammar från yaka (se Hekeno), kallas för kongiska språk.
Dom övriga två bildar en egen språkfamilj, som går under namnet talsernatiska språk.  Alla språk inom samma språkfamilj, är Avlägset Besläktade med varandra, om inget annat anges.  Står det att språken är ömsesidigt begripliga, är dom Närbesläktade med varandra.  Annars finns det inga språk som är det; åtminstone inte på Altherna.

Kartorna utgår från en världskarta, i Mollweides projektion.  Landmassornas former har skissats upp, i Microsoft Office Picture Manager (tillverkades 2003 -10).  Skisserna kopierades sedan, till Microsoft Paint.  I det senare programmet, har jag sedan gjort resten.

Isifiren

Isifirens nationer
Althernas nordligaste kontinent heter Isifiren.  Kulturellt delas den upp i Nokrofa och Kutarant.  Nokrofa är den mindre delen i väster.  I regionen finns 36 nationer:

1. Nådelåttin – nådeliska härstammar från nynorsk.  Det är ömsesidigt begripligt med versgojska.
2. Etjlod – etjlodiska härstammar från nynorsk.  Det är ömsesidigt begripligt med eytitiska.
3. Versgoj – versgojska härstammar från nynorsk.  Det är ömsesidigt begripligt med nådeliska.
4. Eytit – eytitiska härstammar från nynorsk.  Det är ömsesidigt begripligt med etjlodiska.
5. Iisty – istiska härstammar från estniska.  Det är ömsesidigt begripligt med agosmitiska.
6. Agosmit – agosmitiska härstammar från estniska.  Det är ömsesidigt begripligt med istiska.
7. Ronnek – ronnekiska härstammar från estniska.
8. Kundur – kunduriska härstammar från lettiska.
9. Omper – omperiska härstammar från lettiska.
10. Erigador – eriganska härstammar från lettiska.
11. Kardolan – kardolanska härstammar från lettiska.
12. Rahen – rahenska härstammar från lettiska.
13. Istaled – istaliska härstammar från litauiska.
14. Dorelomin – doreliska härstammar från litauiska.
15. Laderotj – laderiska härstammar från litauiska.
16. Nominari – nominariska härstammar från litauiska.
17. Ornur – ornuriska härstammar från litauiska.
18. Madalfe – madalfiska härstammar från rumänska.
19. Elvyan – elvyanska härstammar från albanska.  Det är ömsesidigt begripligt med elveniska.
20. Muntena – muntenska härstammar från rumänska.
21. Mekleno – meklenska härstammar från rumänska.  Det är ömsesidigt begripligt, med itoriska och dakiska.
22. Itor – itoriska härstammar från rumänska.  Det är ömsesidigt begripligt, med meklenska och dakiska.
23. Transilfana – transilfanska härstammar från rumänska.
24. Dakia – dakiska härstammar från rumänska.  Det är ömsesidigt begripligt, med itoriska och meklenska.
25. Dypruko – dyprukonska härstammar från rumänska.

26. Alfine – alfiniska härstammar från rumänska.
27. Ergoinye – ergoinska härstammar från katalanska.  En minoritet i väster talar dakiska (dotterspråk till rumänska).
28. Orpa – orpanska härstammar från albanska.  Det är ömsesidigt begripligt med kutjubiska.
29. Garlomen – garlomenska härstammar från katalanska.
30. Elvenöt – elveniska härstammar från albanska.  Det är ömsesidigt begripligt med elvyanska.
31. Ylyröbi – ylyriska härstammar från albanska.  Det är ömsesidigt begripligt med erpenanska.
32. Kurtjubo – kurtjubiska härstammar från albanska.  Det är ömsesidigt begripligt med orpanska.
33. Erpenan – erpenanska härstammar från albanska.  Det är ömsesidigt begripligt med ylyriska.
34. Tymeran – tymeranska härstammar från katalanska.
35. Longadukeo – longanska härstammar från katalanska.
36. Fortukalia – fortukaliska härstammar från katalanska.

I det mycket större Kutarant i öster, finns bara 30 nationer:

37. Tjepereo – tjeperiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med tjyepariska och vannutjiska.
38. Tjyepareo – tjyepariska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med tjeperiska och vannutjiska.
39. Vannutjkondean – vannutjiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med tjeperiska och tjyepariska.
40. Merofien – merofiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med uralienska och siviriska.
41. Uralien – uralienska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med merofiska och siviriska.
42. Sivirien – siviriska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med merofiska och uralienska.
43. Kakutien – kakutiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med nadelbaldiska och sjuksjiska.
44. Nadelbald – nadelbaldiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med kakutiska och sjuksjiska.
45. Sjuksjien – sjuksjiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med nadelbaldiska och kakutiska.
46. Pärusien – pärusiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med iwerwartiska.
47. Fuste – fustiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med fantakiska och seffiska.
48. Fantakesfis – fantakiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med fustiska och seffiska.
49. Seffe – seffiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med fustiska och fantakiska.
50. Mangalek – mangalekiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med fräriska och mensjoriska.
51. Fräry – fräriska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med mangalekiska och mensjoriska.
52. Mensjorek – mensjorekiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt, med mangalekiska och fräriska.
53. Omdo – omdiska härstammar från ladino.

54. Iwerwart – iwerwartiska härstammar från jiddisch.  Det är ömsesidigt begripligt med pärusiska, som talas av en minoritet i nordost.  En annan minoritet i nordväst talar laderiska (dotterspråk till litauiska).
55. Sevard – sevardiska härstammar från israeliska.
56. Esgines – esginiska härstammar från israeliska.
57. Mytjre – mytjriska härstammar från israeliska.
58. Molopor – moloporiska härstammar från israeliska.
59. Lybende – lybendiska härstammar från ladino.

Folk undrar nog, varför det inte finns några nationer, som är numrerade 60 och 61.  Det finns en enkel förklaring till det.  Jag kom på felnumreringen så pass sent, att det blev för mycket jobb att ändra det.

62. Tjumrun – tjumruniska härstammar från israeliska.
63. Vasjtasj – vasjtasjiska härstammar från israeliska.
64. Te'iman – imaniska härstammar från israeliska.
65. Gatova – gatovanska härstammar från ladino.
66. Tjupano – tjupanska härstammar från ladino.
67. Tevare – tevariska härstammar från ladino.
68. Masoro – masoriska härstammar från ladino.

Esgines (56), Molopor (58), Mytjre (57), Sevard (55) Te'iman (64), Vasjtasj (63), kallas tillsammans för Ingasjöarsland.  Området är uppkallat, efter sina många uttorkade sjöar.

Som läsarna nog listat ut, är Kutarants innevånare ättlingar till judar.  Det gäller åtminstone kulturellt.  Ladinotalande judar var så inavlade, att en utbrytargrupp från dom, inte skulle kunna bli livskraftig.  Så kolonisterna ökade sin genpool, med många genetiska kolonister.  Ägg- och spermadonatorerna till dom, var italienare och spanjorer.  Till cirka 40% härstammar befolkningen, från sådana personer.  Dom flesta judar bryr sej inte, men ändå.
Den lokala religionen Kutakism, liknar påtagligt judendomen.  Originalet till religionens heliga skrift, är en översättning av Gamla Testamentet, till 2400-talsisraeliska.  Visserligen finns kunskapen om språket, som den är översatt till kvar.  Men många ord för livsformer som omnämns, vet man inte vad dom från början stod för.  Resultatet är ofta livliga debatter, om vad orden egentligen betyder.
Kutaranernas speciella mattabun kom till, genom att judiska kolonister försökte tillämpa kosherregler, på vad som fanns tillgängligt.  Förutom alger äter man inget, som lever i vatten.  Det enda kött från landdjur man äter, är från fåglar och dinosaurier.  Dom senare betraktas som fåglar, eftersom dom är befjädrade.

Fesibaga

Fesibagas nationer
Den större kontinenten vid ekvatorn, går under namnet Fesibaga.  Gränsbergen delar upp den, i två stora regioner.  Den västra heter Ilemura, och den östra Suvalesi.  Den stora ön i väster heter Alosjnabsi, och räknas kulturellt till Ilemura.  Sammanlagt har Ilemura 20 nationer:

69. Ralo – ralonska är ömsesidigt begripligt, med afojenska och rulofiska.
70. Afojen – afojenska är ömsesidigt begripligt, med ralonska och rulofiska.
71. Rulof – rulofiska är ömsesidigt begripligt, med ralonska och afojenska.
72. Tomisjna – tomisjnanska är ömsesidigt begripligt, med hamaniska och sjaniska.
73. Haman – hamaniska är ömsesidigt begripligt, med tomisjnanska och sjaniska.
74. Kenigak – keniganska är ömsesidigt begripligt, med mitjalinska och ganekiska.
75. Ovel – oveliska är ömsesidigt begripligt, med laresenska och äldre ilemuri.
76. Sjanipem – sjaniska är ömsesidigt begripligt, med tomisjnanska och hamaniska.
77. Laresen – laresenska är ömsesidigt begripligt, med oveliska och äldre ilemuri.
78. Mitjalin – mitjalinska är ömsesidigt begripligt, med keniganska och ganekiska.
79. Ganek – ganekiska är ömsesidigt begripligt, med keniganska och mitjalinska.
80. Umron – umroniska är ömsesidigt begripligt, med ronanska och ramagiska.
81. Ronan – ronanska är ömsesidigt begripligt, med umroniska och ramagiska.
82. Tjakaber – tjakanska är ömsesidigt begripligt, med fatiganska och rygnenska.
83. Ramag – ramagiska är ömsesidigt begripligt, med umroniska och ronanska.
84. Fatiga – fatiganska är ömsesidigt begripligt, med tjakanska och rygnenska.

85. Rygne – rygnenska är ömsesidigt begripligt, med tjakanska och fatiganska.
86. Tyre – tyrenska är ömsesidigt begripligt, med jakinska och setokinska.
87. Jakin – jakinska är ömsesidigt begripligt, med tyrenska och setokinska.
88. Setokin – setokinska är ömsesidigt begripligt, med tyrenska och jakinska.

Alla Ilemuras språk härstammar från punjabi; det är därför det kallas äldre ilemuri.  Språket används inom Gorsingismen, som är en monoteistisk religion.  Den utgör i princip en vidareutveckling, av den ganska okända sikhismen.  Religionen föreskriver en lakto-ovo-vegetarisk kost.  Resultatet är att kött- och fiskätande, är sällsynt bland ilemurier.

Fesibaga öster om Gränsbergen, går under namnet Suvalesi.  Regionen består av 17 nationer:

89. Toarahi – toaranska härstammar från maoriska.  Det är ömsesidigt begripligt med medeliska.
90. Medelu – medeliska härstammar från maoriska.  Det är ömsesidigt begripligt med toaranska.
91. Fe'amo – amiska härstammar från
hawaiiska.  Det är ömsesidigt begripligt med sulatanska.
92. Tekaso – tekasiska härstammar från hawaiiska.
93. Tekaha – tekahanska härstammar från
tonganska.
94. Vischorago – vischoranska härstammar från maoriska.
95. Sulata – sulatanska härstammar från hawaiiska.  Det är ömsesidigt begripligt med amiska.
96. Mehangejy – mehangiska härstammar från
tonganska.
97. Joretiga – joretiska härstammar från maoriska.
98. Madalu – madalunska härstammar från tonganska.
99. Huradygo – huradiska härstammar från tonganska.
100. Dakanuva – daknuviska härstammar från tonganska.
101. Kelaka – kelakanska härstammar från tonganska.
102. Onafi – onafiska härstammar från tonganska.
103. Serete – seretiska härstammar från
tahitiska.
104. Inimali – inimanska härstammar från tahitiska.
105. Modonyvo – modoniska härstammar från tahitiska.

En gång i tiden hade suvalernas förfäder, varit fantastiska sjöfarare.  Men det kunnandet gick förlorat, redan under det Första Imperiet.  När Federationen fick kontakt med Altherna, hade dom kommit i kontakt med ilemuriska sjöfarare, bara några årtionden tidigare.  Vid den tidpunkten, hade suvalesierna till och med glömt bort, vad ett segel var för något!

Hekenos nationer
Althernas minsta kontinent heter Hekeno.  Befolkningen härstammar i huvudsak från pygméer (mycket korta folk från Centralafrika).  Dom tillhörde fyra stammar:

• Aka som talade yaka.
• Kango som talade bila.
• Ngombe som talade baka.
• Ntomba som talade mongo (även känt som nkundo).

Det fanns förstås medlemmar, av andra afrikanska folk också.  Men dom var så få att dom snart sögs upp, av pygméfolken dom levde bland.  Hekenerna är lite längre, än nutida pygméfolk.  Men dom har ändå en medellängd, på bara 1,50.  Det gör dom till den kortaste folkgrupp, som Federationen känner till.

Hekeno delas upp i 18 nationer:

106. Gande – gandenska härstammar från mongo.
107. Lyhe – lyhenska härstammar från mongo.
108. Antumvo – antumviska härstammar från mongo.
109. Pogoko – pogokonska härstammar från baka.
110. Pipaga – pipaganska härstammar från baka.
111. Hengondi – hengondiska härstammar från baka.
112. Jonze – jonzenska härstammar från baka.
113. Sjubo – sjubiska härstammar från mongo.
114. Jondy – jondiska härstammar från baka.
115. Pansili – pansiliska härstammar från baka.
116. Abasjohe – abasjiska härstammar från bila.
117. Lome – lomenska härstammar från yaka.
118. Mesjogo – mesjogiska härstammar från yaka.
119. Kongu – konguniska härstammar från bila.
120. Posjyto – posjytiska härstammar från bila.
121. Votytjome – votytjiska härstammar från bila.
122. Kongy – kongiska härstammar från yaka.
123. Egej – egejiska härstammar från yaka.

Notera att yaka, bila och mongo, har ett idag spårbart gemensamt ursprung.  Däremot är dom inte släkt med baka, som är pygméfolkens största språk.  Eftersom dom bakatalande kolonisterna var flest, har dom också flest ättlingar.

Hekeno
Ifrabsje

Hekenos nationer
Althernas sydligaste kontinent heter Ifrabsje.  Den tropiska delen av kontinenten, är uppdelad i 20 länder:

124. Hojkan – hojkanska är ömsesidigt begripligt, med latotojenska och nytrohemiska.
125. Valajo – valajiska är ömsesidigt begripligt, med omolenska och ronogenska.
126. Katjelen – katjelenska är ömsesidigt begripligt, med timaranska och karliska.
127. Latotojen – latotojenska är ömsesidigt begripligt, med hojkanska och nytrohemiska.
128. Omolen – omolenska är ömsesidigt begripligt, med valajiska och ronogenska.
129. Timarayin – timaranska är ömsesidigt begripligt, med katjelenska och karliska.
130. Nytrohem – nytrohemiska är ömsesidigt begripligt, med hojkanska och latotojenska.
131. Vikatsut – vikatsutska är ömsesidigt begripligt, med jomalinska och marifenska.
132. Karlil – karliska är ömsesidigt begripligt, med katjelenska och timaranska.
133. Aretjin – aretjinska är ömsesidigt begripligt, med minaviska och pyratiska.
134. Lanit – lanitiska är ömsesidigt begripligt med sjomaska.
135. Sjoma – sjomanaska är ömsesidigt begripligt med lanitiska.
136. Sjibre – sjibriska är ömsesidigt begripligt, med tysjyliska och eritiska.
137. Tysjyl – tysjyliska är ömsesidigt begripligt, med sjibriska och eritiska.
138. Minave – minaviska är ömsesidigt begripligt, med aretjinska och pyratiska.
139. Jomalin – jomalinska är ömsesidigt begripligt, med vikatsutska och marifenska.
140. Pyrat – pyratiska är ömsesidigt begripligt, med aretjinska och pyratiska.
141. Ronogen – ronogenska är ömsesidigt begripligt, med valajiska och omolenska.
142. Marifen – marifenska är ömsesidigt begripligt, med jomalinska och marifenska.
143. Erit – eritiska är ömsesidigt begripligt, med tysjyliska och sjibriska.

Alla dom 20 nationernas språk, härstammar från javanesiska.  Den subtropiska regionen söder om dom, går under namnet Talsernata.  Varken särskilt många, av dom europeiska eller indonesiska kolonisterna, gillade klimatet i regionen.  Största undantaget var slovenerna, som slog sej ner längs kusten i sydväst.

När det Första Imperiet kollapsade, säckade Althernas ekonomi ihop.  Den nya människoarten turin skapades, med hjälp av den genteknik man hade.  Tanken var att dom skulle hjälpa till, att återuppbygga ekonomin.  När turin var tillräckligt många, för att få ekonomisk betydelse, hade den nödvändiga kunskapen för det gått förlorad.  I stället förslavades turin av människor.  Dom flesta skickades till Talsernata, för att utnyttja områdets naturresurser.  Där uppstod så småningom ett samhälle, som till 90% bestod av turinslavar.

Efter att Altherna fick kontakt med Federationen, rymde över 80% av slavarna, under loppet av bara 30 år.  Talsernatas ekonomi slogs i spillror, och alla statsbildningar gick under.  Sju av städerna lyckades nätt och jämnt överleva, i form av stadsstater.  Dom delade sedan upp regionen mellan sej.  Resultatet var sju självständiga stater, med onaturligt raka gränser:

144. Adlaj
145. Himaj
146. Gujin
147. Lomat
148. Fajer
149. Tisalin
150. Taverni

Dom här sju utgör ett slags vildavästernmiljö, inklusive spökstäder.  Den nuvarande befolkningen i regionen, har många olika ursprung.  Det inkluderar många kolonister, från Federationens medlemmar.  Annars handlar det främst om rester, av områdets ursprungliga befolkning.
Tisalin har en akagisktalande minoritet längs kusten, som härstammar från slovener.  Annars är det bara två språk, som är inhemska i regionen: talsenati och turinska.  Talsernati härstammar från ett konstgjort språk, med austronesiska drag.  Det har också påverkats av javanesiska, slovenska och ungerska.  Turinska är i princip en kreolversion, av det språket.  Så dom är ömsesidigt begripliga med varandra.

Resten av av Ifrabsje är uppdelad, i hela 97 nationer:

151. Perjilyan – perjiska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med hymlediska och pelesiska.
152. Peles – pelesiska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med hymlediska och perjiska.
153. Ejlador – ejladiska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med dortiska och lorianska.
153. Dortiap – dortiska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med ejladiska och lorianska.
154. Loriad – lorianska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med ejladiska och dortiska.
155. Lovlorien – lovloriska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med otjiriska och dorubinska.
156. Otjiriand – tjiriska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med lovloriska och dorubinska.
157. Dorubinion – dorubinska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med lovloriska och tjiriska.
158. Nenilmev – neniliska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med idiliska och irikiska.
159. Idiland – idiliska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med neniliska och irikiska.
160. Irikyan – iriskiska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med idiliska och irikiska.
161. Lendun – lenduniska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med emlodriska och lureanska.
162. Emlodres – emlodriska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med lenduniska och lureanska.
163. Akago – akagiska härstammar från slovenska.
164. Orlin – orlinska härstammar från ungerska.  Det är ömsesidigt begripligt med tedoranska.
165. Jivra – jivranska härstammar från ungerska.
166. Hymled – hymlediska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med perjiska och pelesiska.
167. Moraf – morafiska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med saremanska.  Det finns två minoriteter, som talar emlodriska (dotterspråk till iriska) och kandalska (dotterspråk till walesiska*).
168. Veleriand – veleriska härstammar från
walesiska*.
169. Lurean – lureanska härstammar från iriska.  Det är ömsesidigt begripligt, med lenduniska och emlodriska.
170. Kotjelen – kotjelenska härstammar från ungerska.
171. Tjigyr – tjiguriska härstammar från ungerska.
172. Semesjyn – semesjynska härstammar från ungerska.
173. Tedoran – tedoranska härstammar från ungerska.  Det är ömsesidigt begripligt med orlinska.
174. Degir – degiriska härstammar från ungerska.
175. Hislum – hislumiska härstammar från walesiska*.
176. Durlumen – durlumenska härstammar från walesiska*.  Det är ömsesidigt begripligt med nibretjiska.
177. Nibretj – nibretjiska härstammar från walesiska*.  Det är ömsesidigt begripligt med durlumenska.
178. Nerjasran – nerjasranska härstammar från walesiska*.  Det är ömsesidigt begripligt med darsniska.
179. Darsnyan – darsniska härstammar från walesiska*.  Det är ömsesidigt begripligt med nerjasranska.
180. Talsyryan – talsiska härstammar från walesiska*.  Det är ömsesidigt begripligt med kandalska.
181. Kandalyn – kandalska härstammar från walesiska*.  Det är ömsesidigt begripligt med talsiska.
182. Kelytjute – kelytjiska härstammar från slovenska.
183. Tjeldobego – tjeldiska härstammar från bulgariska.
184. Goladunean – goladunska härstammar från slovenska.  Det är ömsesidigt begripligt med gosjoliska.
185. Romilysje – romiliska härstammar från bulgariska.
186. Tragisja – tragisjanska härstammar från bulgariska.
187. Ruritana – ruritanska härstammar från tjeckiska.  Det är ömsesidigt begripligt med rigitiska.
188. Soditu – soditiska härstammar från tjeckiska.  Det är ömsesidigt begripligt med jofesjynska.
189. Jisjo – jisjonska härstammar från tjeckiska.  Det är ömsesidigt begripligt med eraviska.
190. Mareve – mareviska härstammar från tjeckiska.  Det är ömsesidigt begripligt med ildaliska.
191. Slazsku – slaziska härstammar från tjeckiska.  Det är ömsesidigt begripligt med asokiska.
192. Netro – netriska härstammar från tjeckiska.  Det är ömsesidigt begripligt med magotiska.
193. Keralo – keraliska härstammar från tjeckiska.  Det är ömsesidigt begripligt med hogukiska.
194. Tjevalil – tjevanska härstammar från tjeckiska.  Det är ömsesidigt begripligt med preboriska.
195. Jelyd – jelydiska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med sjatfyngiska.
196. Sjatfyng – sjatfyngiska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med jelydiska.
197. Saremat – saremanska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med morafiska.
198. Benet – benetiska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med folmeriska.
199. Folmero – folmeriska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med benetiska.
200. Sanun – sanunska härstammar från
bretonska.
201. Fenet – fenetiska härstammar från bretonska.
202. Karnut – karnutiska härstammar från bretonska.
203. Gosjol – gosjoliska härstammar från slovenska.  Det är ömsesidigt begripligt med goladunska.
204. Gokatjlebyge – gokatjlenska härstammar från bulgariska.  Två minoriteter i söder, talar nordgere och sydgere, som båda härstammar från
baskiska.
205. Makedoniga – makediska härstammar från bulgariska.  En minoritet i söder talar sydgere, som härstammar från baskiska.
206. Rigitisja – rigitiska härstammar från slovakiska. Det är ömsesidigt begripligt med ruritanska.
207. Jofesjyn – jofesjynska härstammar från slovakiska. Det är ömsesidigt begripligt med soditiska.
208. Eravil – eraviska härstammar från slovakiska. Det är ömsesidigt begripligt med jisjonska.
209. Ildalyl – ildaliska härstammar från slovakiska. Det är ömsesidigt begripligt med mareviska.
210. Asokurn – asokiska härstammar från slovakiska. Det är ömsesidigt begripligt med slaziska.
211. Magoto – magotiska härstammar från slovakiska. Det är ömsesidigt begripligt med netriska.
212. Hoguk – hogukiska härstammar från slovakiska. Det är ömsesidigt begripligt med keraliska.
213. Preboriga – preboriska härstammar från slovakiska. Det är ömsesidigt begripligt med tjevanska.
214. Lobar – lobariska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med tjorugiska.
215. Fyktan – fyktanska härstammar från bretonska.
216. Harestat – harestiska härstammar från bretonska.
217. Sjelesge – sjelesiska härstammar från slovenska.  En minoritet i söder talar veskafiska, som härstammar från baskiska.
218. Elbyne – elbyniska härstammar från
rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt med lyjiska.
219. Lyjo – lyjiska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt med elbyniska.
220. Etru – etruniska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt, med lusitiska och turdetiska.
221. Lusita – lusitiska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt, med etruniska och turdetiska.
222. Turdeta – turdetiska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt, med etruniska och lusitiska.
223. Rieta – rietanska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt, med andekanska och lanotjiska.
224. Andeka – andekanska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt, med rietanska och lanotjiska.
225. Lanotji – lanotjiska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt, med rietanska och andekanska.
226. Betjöka – betjökanska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt med edrynska.
227. Edrye – edrynska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt med betjökanska.
228. Terragan – terraganska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt med polanska.
230. Pola – polanska härstammar från rätoromanska.  Det är ömsesidigt begripligt med terraganska.
231. Pribar – pribariska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med esabiska.
232. Esab – esabiska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med pribariska.
233. Tjorug – tjorugiska härstammar från polska.  Det är ömsesidigt begripligt med lobariska.
234. Petyrek – petyriska härstammar från bretonska.
235. Jelyse – jelysiska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med bihejiska.  Tre minoriteter i väster talar itjkere, etjkara och esgara.  Alla tre härstammar från baskiska.
236. Bihej – bihejiska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med jelysiska.
237. Osarn – osarniska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med otjyhinska.
238. Otjyhemrej – otjyhinska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med osarniska.
239. Mumha – mumhanska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med lahijenska.
240. Lajien – lahijenska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med mumhanska.
241. Jonajt – jonajtiska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med uladiska.
242. Ulad – uladiska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med jonajtiska.
243. Derede – derdiska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med vyrtyriska.
244. Vyrtyrya – vyrtyriska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med derdiska.
245. Olbo – olbiska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med olbariska.
246. Olbaeren – olbariska härstammar från gäliska.  Det är ömsesidigt begripligt med olbiska.
247. Efirn – efirniska härstammar från bretonska.

Dotterspråk till walesiska har bara dom böjningsformer, som används i talad walesiska idag.  Dom andra hade försvunnit helt, innan planeten koloniserades.

Man kan fråga sej varför dotterspråk till baskiska, bara finns som minoritetsspråk.  Från början slog baskerna sej ner, i kontinentens kargaste områden.  Det gjorde dom i hopp om, att få vara i fred där.  I samband med det Första Imperiets fall, blev deras ättlingar fast, i några av planetens hårdaste klimat.  Tundrastäppen var tillräckligt fruktbar, för att man skulle kunna ha boskap.  Resten blev jägare-samlare, för att överleva på tundran.
Dom baskiska kolonisternas ättlingar längs kusten, utvecklade fyra olika språk.  Inget av dom är ömsesidigt begripligt, med något av dom andra.  Baskernas ättlingar på andra sidan bergen, kan däremot förstå varandra.  Dom betraktar det ändå som två språk, främst av kulturella skäl.  Sydgere talas av dom från tundran, och nordgere av dom från tundrastäppen.  Eftersom bara dom senare kunde hålla boskap, uppstod betydande kulturella skillnader.
Slutligen har baskernas ättlingar erövrats, av sina jordbrukande grannar.  Slätterna norr om bergen delades upp, mellan Gokatjlebyge och Makedoniga.  Båda nationerna domineras, av ättlingar till bulgarer.  Veskaffolket på kontinentens västkust, erövrades av folk från Sjelesge, som härstammar från slovener.  Resten av baskernas ättlingar, erövrades av Jelyse.  Den nationen domineras av ättlingar, till gälisktalande skottar.  Folken som härstammar från basker, har därför inte längre något eget land.

Althernas politiska indelning.

Den här undersidan ändrades senast den 28:e juli 2023.