Vad innebär traditionellt slaveri?
2024-02-22 10:38 I grunden innebär slaveri, att man bokstavligen kan äga någon annan.  I regel är den ägda totalt rättslös, och kan köpas och säljas hur som helst.  En slavs rättsliga status, är jämförbar med ett husd...
Vad jag tänker om Bibeln
2024-02-14 12:43 Jag tror inte att Bibeln, någonsin var tänkt att tas bokstavligt.  Idén kom till efter tryckpressens genombrott, i ett dödsdömt försök att koordinera läsningar.  På 1500-talet kanske folk trodde, att ...
Sammanblandningen av muslimer och araber
2024-02-07 14:05 Grav okunskap om geografi, leder till lika grava fördomar.  Någon kan klumpa ihop grupper, som i verkligheten är bittra fiender.  Ett exempel är Nordafrika, Västasien, Centralasien och västra Sydasien...
Män som fruktar kvinnor
2024-02-01 12:59 Två egenskaper hos kvinnlig reproduktion, har särskild betydelse för sexualiteten.  För det första kan tjejer bli gravida, från två veckor före första mensen.  Den inträffar i genomsnitt, redan vid 12...
Skillnaden mellan biologi och bakåtsträvan
2024-01-30 12:20 Biologiska förklaringar till mänskligt beteende, kan misstas för bakåtsträvan.  Oftast bygger det på missuppfattningar, om vad den modern hjärnforskningen säger.  Kanske det värsta missförståndet, är ...
Vad evolutionsteorin egentligen säger
2024-01-29 11:09 Evolutionsteorin är ett så missuppfattat begrepp.  Utöver sammanblandningar av är och bör, hakar många upp sej på djur.  Faktiskt kan evolutionsteorin appliceras, på allting som förökar sej.  Det gäll...
Vad är emergens?
2024-01-25 10:45 Emergens är när ett fenomen, uppstår av sej självt.  Det handlar om interaktionerna, mellan fenomenets olika delar, och den omgivande miljön.  Alltså finns det ingen avsikt bakom, som en del förutsätt...
Den moraliserande tankefällan
2024-01-23 12:23 Det här felet handlar om, att ständigt blanda ihop är och bör.  Om någon säger det är på ett sätt, antas personen också mena, att folk bör göra något.  Någon som ogillar det föreställda bör, förnekar ...
Om felaktigt spegeltänkande
2024-01-18 13:07 Folk kan ha så konstiga idéer, om vad andra tänker och känner.  Man behöver inte gå så långt, som att tro på likhetsmyten.  Folk kan tanklöst ta för givet, att andras mentala processer, är samma som d...
Om huvudströmsmassmedier
2023-12-25 15:40 Det finns en anledning till, att jag har med ordet kritik, på min lista på ord och uttryck.  Så här har jag definierat det: Klagomål om att någon eller några, gör något specifikt fel. Tyvärr finns d...