Vad evolutionsteorin egentligen säger
2024-01-29 11:09 Evolutionsteorin är ett så missuppfattat begrepp.  Utöver sammanblandningar av är och bör, hakar många upp sej på djur.  Faktiskt kan evolutionsteorin appliceras, på allting som förökar sej.  Det gäll...
Vad är emergens?
2024-01-25 10:45 Emergens är när ett fenomen, uppstår av sej självt.  Det handlar om interaktionerna, mellan fenomenets olika delar, och den omgivande miljön.  Alltså finns det ingen avsikt bakom, som en del förutsätt...
Den moraliserande tankefällan
2024-01-23 12:23 Det här felet handlar om, att ständigt blanda ihop är och bör.  Om någon säger det är på ett sätt, antas personen också mena, att folk bör göra något.  Någon som ogillar det föreställda bör, förnekar ...
Om felaktigt spegeltänkande
2024-01-18 13:07 Folk kan ha så konstiga idéer, om vad andra tänker och känner.  Man behöver inte gå så långt, som att tro på likhetsmyten.  Folk kan tanklöst ta för givet, att andras mentala processer, är samma som d...
Om huvudströmsmassmedier
2023-12-25 15:40 Det finns en anledning till, att jag har med ordet kritik, på min lista på ord och uttryck.  Så här har jag definierat det: Klagomål om att någon eller några, gör något specifikt fel. Tyvärr finns d...