Hierarkismen och myten om illviljan
2023-04-19 12:49 Jag har tidigare nämnt folkökning, som konsekvens av jordbrukets uppkomst.  Det resulterade inte bara, jordbrukets spridning över världen.  Folktätheten ökade också, där jordbruket etablerat sej.  Så ...
Varför illvilja är en myt
2023-04-14 11:21 Jag tror inte att illvilja finns, eftersom jag inte kan se, att den fyller någon evolutionär funktion.  Så varför skulle mänskligheten ha det, i större eller mindre grad?  Egoism, ilska och hämndbegär...
Vad är ensidigt utnyttjande?
2023-04-12 13:51 När människor används av andra, utan hänsyn till målkonflikter.  Ofta vet utnyttjaren inte om, att målkonflikten finns.  Jag tror inte att det uppmärksammades, förrän på 1800-talet.  Innan dess var id...
Vad är målkonflikt?
2023-03-30 13:02 Det innebär att olika personer, vill olika saker.  Naturligtvis händer det, att folk vill samma sak.  Men man kan inte förutsätta, att det alltid är fallet.  Om jag förstått det rätt, är det en ofrånk...
Till migrationismens försvar
2023-03-24 11:30 Det här handlar inte om, att jag förespråkar migration.  I stället handlar det om migration, som förklaring till jordbrukets spridning.  Historiskt har den idén, varit förknippad med rasism.  En tidig...