Myten om kulturmarxismen
2023-11-24 10:56 Vissa tycks tro att det är marxistiskt, att acceptera olika kulturers närvaro.  Den enda koppling jag kan se, är tanken att nationerna är oviktiga.  Jag är inte ens säker på, vem som kommit på idén.  ...
Att skilja på olika ideologier
2023-11-21 13:35 Vissa tycks tro att om man är emot dom, så är man för allt dom själva hatar.  Problemet är att alla dom idéerna, är för olika varandra.  För det första tillskrivs folk åsikter, som dom faktiskt inte h...
Kommunismens ursprung och misslyckande
2023-11-15 12:22 Jag skulle kalla kommunismen, för ett väldigt missförstått begrepp.  Vissa tillskriver ideologin allt, som dom själva personligen hatar.  I andra änden av den politiska skalan, tillskrivs den allt dom...
Individualitetens ofrånkomlighet
2023-11-13 11:07 Alldeles för många resonemang förutsätter, att varenda medlem av en grupp, fungerar på i princip samma sätt.  Det finns inga mekanismer, för att göra folk så mentalt lika.  Mänskliga psyken kopierar s...
Varför förneka andra uppfattningars existens?
2023-11-09 10:40 Något som verkligen frustrerar mej, är när andra anklagas för att ljuga.  Det enbart för att dom uttrycker något annat, än vad den anklagande personen vill höra.  För mej framstår det som, att man sak...