Vad innebar livegenskap?
2024-02-25 13:45 Slaveri ska inte förväxlas med livegenskap.  Även om gränsen ibland var suddig, var dom i regel olika saker.  Livegna ansågs ha rättigheter, medan slavar var rättslösa.  Slaveri ska heller inte blanda...
Vad innebär traditionellt slaveri?
2024-02-22 10:38 I grunden innebär slaveri, att man bokstavligen kan äga någon annan.  I regel är den ägda totalt rättslös, och kan köpas och säljas hur som helst.  En slavs rättsliga status, är jämförbar med ett husd...
Vad jag tänker om Bibeln
2024-02-14 12:43 Jag tror inte att Bibeln, någonsin var tänkt att tas bokstavligt.  Idén kom till efter tryckpressens genombrott, i ett dödsdömt försök att koordinera läsningar.  På 1500-talet kanske folk trodde, att ...
Sammanblandningen av muslimer och araber
2024-02-07 14:05 Grav okunskap om geografi, leder till lika grava fördomar.  Någon kan klumpa ihop grupper, som i verkligheten är bittra fiender.  Ett exempel är Nordafrika, Västasien, Centralasien och västra Sydasien...
Män som fruktar kvinnor
2024-02-01 12:59 Två egenskaper hos kvinnlig reproduktion, har särskild betydelse för sexualiteten.  För det första kan tjejer bli gravida, från två veckor före första mensen.  Den inträffar i genomsnitt, redan vid 12...