Varför rasbegreppet inte är meningsfullt
2023-09-27 10:52 Jag uppfattar snacket om ”människoraser”, som att dom troddes ha skarpa gränser.  Inom ”raserna” antas det, att folk är genetiskt homogena.  Nu kan det ha influerats, av tvetydigheten i ordet ”ras”.  ...
Myten om PK-eliten
2023-09-25 10:17 En myt som uppstått i USA, är att ”eliten” tjänar på allt, som skadar resten av befolkningen.  Lika rättigheter för minoriteter, antas skada majoriteten.  Därmed skulle det bara vara ”eliten”, som vil...
Hur amerikaner mytologiserat målkonflikt
2023-09-23 16:41 USA var det sista västland, som avskaffade ärftligt slaveri.  Det var så sent som 1865.  När tidiga socialister framförde idén om målkonflikt, hade landet fortfarande slavplantager.  En betydlig andel...
Om bidrag till invandare
2023-09-21 10:04 Vissa verkar tro att invandrare, bara behöver komma hit och anmäla sej.  Då får man en ganska stor summa pengar, insatt på sitt konto varje månad, under resten av sitt liv.  Det finns flera problem me...
Vilka är det som kommer hit?
2023-09-19 09:45 Man skulle kunna tro att flyktingar, utgör majoriteten av alla invandare.  I regel är det inte så.  Lite mer än hälften var flyktingar 2016, till följd av föregående års flyktingkris.  Åren 2017 ‒ 21 ...
Varför jag accepterar närvaron av främmande folk
2023-09-17 14:05 Jag växte upp i Kista, som är en förort till Stockholm.  Den består huvudsakligen av bostadsrätter, med hyresrätter i klar minoritet.  Dom hyresrätter som finns, är byggda på 90-talet.  Så jag tror in...
Missuppfattade mänskliga rättigheter
2023-09-15 10:19 Vissa verkar tro att mänskliga rättigheter, innebär att en viss persons eller grupp, har rättigheter över andra.  Sådana rättigheter var aldrig tänka, att gå ut över andras rätt.  Finns det en rättigh...
Likhetsmyten
2023-09-14 10:15 När ens egna personlig mentala egenskaper, behandlas som universella.  Alla kan göra det felet ibland.  När jag en gång gjorde det felet, och fick det påpekat för mej, accepterade jag felet det direkt...
Skillnaden mellan samhörighet och att bry sej
2023-09-12 10:50 Vissa skulle anklaga mej, för att inte bry mej om mitt folk.  Det för att jag saknar fientlig inställning, till andra folkgrupper.  På det vill jag svara, att jag bryr mej om hela mänskligheten.  Allt...
Framsteg är möjliga
2023-07-14 11:39 Dom länder som jag ser som västerländska, finns huvudsakligen i Europa.  Det innebär Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Slo...