Vilka skillnader det finns belägg för
2023-03-22 13:27 Jag har tidigare påpekat, att människan natur är samma överallt.  Det innebär förstås inte, att vi inte utvecklats alls.  Naturligtvis finns det skillnader, mellan fysiska egenskaper, i olika delar av...
Den mänskliga naturen förändras för långsamt
2023-03-14 14:06 Vad man behöver veta om mänsklig evolution, är hur lång generationstid vi har.  Genforskare räknar 25 år, som en mänsklig generation.  Det är den genomsnittliga åldersskillnaden, mellan föräldrar och ...
Det ursprungliga mänskliga samhällets krav
2023-02-16 16:40 Det är problematiskt att tro, att fysisk styrka var avgörande, för mänsklig överlevnad.  Om det ursprungliga tillståndet krävde det, hur kunde vi efterträda neandertalarna?  Dom hade påtagligt större ...
Myten om rovdjurshotet
2023-02-07 12:58 Många föreställer sej ”grottmänniskor”, som om dom huvudsakligen levde av kött.  Samtidigt antas dom ha levt, under ständigt hot från rovdjur.  Kombinationen av dom förhållandena, är faktiskt anakroni...
Myten om vår onda natur
2023-01-31 14:01 Å ena sidan finns det många i Sverige, som tror att naturen i sej god.  Å andra sidan är det många, som fortfarande har en negative syn, på den människliga naturen.  Om naturen i allmänhet är god, var...