Om felaktigt spegeltänkande
2024-01-18 13:07 Folk kan ha så konstiga idéer, om vad andra tänker och känner.  Man behöver inte gå så långt, som att tro på likhetsmyten.  Folk kan tanklöst ta för givet, att andras mentala processer, är samma som d...
Om huvudströmsmassmedier
2023-12-25 15:40 Det finns en anledning till, att jag har med ordet kritik, på min lista på ord och uttryck.  Så här har jag definierat det: Klagomål om att någon eller några, gör något specifikt fel. Tyvärr finns d...
Myten om den farliga omgivningen
2023-12-24 20:19 Människan är ingen särskilt aggressiv art.  Historiskt belagda jägare-samlare, ligger nära genomsnittet för däggdjur.  Åtminstone om man ser till risken, att dödas av någon av samma art.  Det finns en...
Psykiska problem är verkliga
2023-12-16 17:45 Har du någonsin försökt förklara ett problem, för någon som har svårt att greppa, att det skulle kunna vara ett problem?  I så fall har du kanske uppmanats, att göra något som vore otillräckligt.  Alt...
När känslor stämplas som oönskade
2023-12-15 11:00 Vissa verkar ha svårt att greppa, att känslor överhuvudtaget behövs.  I själva verket är dom livsviktiga.  Utan känslor skulle vi inte veta, på det mest grundläggande planet, vad som är bra för oss.  ...