Hur saker blev värre för vissa, under industrialiseringen
2023-07-07 12:43 Jag har tidigare förklarat dom uppväxtförhållanden, som gällt i många jordbrukscivilisationer.  Man skulle kunna tro att det blev bättre, när Västvärlden började industrialiseras.  Visserligen började...
Ett frö till framsteg
2023-07-05 12:51 Utöver sin halvö- och örika kust, har Europa också ovanligt kuperad terräng.  Det gör det praktiskt taget omöjligt, att politiskt ena den delen av världen.  Till och med romarna lyckades bara, att ena...
Sällsynta undantag
2023-06-16 11:19 Inte alla jordbrukscivilisationer, hade enbart hemundervisning eller kloster.  Vissa hade undervisning i grupper, som inte bara bestod av syskon.  Eleverna var då barn till personer, som hade tillräck...
Överklassens omedvetenhet
2023-06-15 11:42 Gamla idéer om vad som är bäst för alla, har ofta tänkts ut av folk i maktpositioner.  Dom behövde inte använda sina barn, som arbetskraft från alltför tidig ålder.  Fast det hjälper inte om man växer...
Om munkar och nunnor
2023-06-14 10:39 Flera myter om vår onda natur, har tänkts ut av munkar och nunnor.  Inte bara kristna munkar och nunnor, utan också buddhistiska.  För båda religionerna är det främst munkar, som har kommit på idéerna...