Om kartor och navigering
2023-10-19 13:06 Platt-jordanhängare brukar hävda, att världen ser ut så här:   Kartan är gjord av Daniel Strebe.   Landområden som ligger söder om ekvatorn, får helt annan form än på en jordglob.  Om dom verkli...
Vad man faktiskt kan se på himlen
2023-10-17 10:59 Platt-jordanhängare visar stor okunnighet, om himlakroppars rörelser.  Det är illa nog att tro, att perspektiv skulle kunna förklara, att solen går upp och ner.  Värre är att mystifiera månens rörelse...
Hur långt kan man se?
2023-10-11 10:26 Platt-jordanhängare gillar att argumentera, att man kan se saker längre bort, än man skulle på rund Jord.  Problemet är oftast felaktiga beräkningar, av vad man skulle kunna se.  Dom tar inte hänsyn t...
Perspektiv i verkligheten
2023-10-10 10:39 Något som platt-jordahängare rejält missuppfattat, är begreppet perspektiv.  Det är ingen naturlag för ljus.  I stället är det en metod, för att avbilda saker på plan yta.  När man ser med blotta ögat...
Matematik fungerar!
2023-10-05 12:30 Många människor hatar säkert matte.  Jag tror det beror på missriktade försök, att öka antalet matematiker.  Man har försökt lära ut avancerade begrepp, till alla från tidig ålder.  Dom flesta förstod...