Myterna om universell förmåga och homogen ondska
2023-04-24 10:55 Det är illa nog att växa upp, utan att kunna lära sej andras synvinklar.  När statsamhällen uppstod, blev situationen ännu värre.  Överordnade kunde förlora direktkontakten, med sina egna underordnade...
Hierarkismen och myten om illviljan
2023-04-19 12:49 Jag har tidigare nämnt folkökning, som konsekvens av jordbrukets uppkomst.  Det resulterade inte bara, jordbrukets spridning över världen.  Folktätheten ökade också, där jordbruket etablerat sej.  Så ...
Varför illvilja är en myt
2023-04-14 11:21 Jag tror inte att illvilja finns, eftersom jag inte kan se, att den fyller någon evolutionär funktion.  Så varför skulle mänskligheten ha det, i större eller mindre grad?  Egoism, ilska och hämndbegär...
Vad är ensidigt utnyttjande?
2023-04-12 13:51 När människor används av andra, utan hänsyn till målkonflikter.  Ofta vet utnyttjaren inte om, att målkonflikten finns.  Jag tror inte att det uppmärksammades, förrän på 1800-talet.  Innan dess var id...
Vad är målkonflikt?
2023-03-30 13:02 Det innebär att olika personer, vill olika saker.  Naturligtvis händer det, att folk vill samma sak.  Men man kan inte förutsätta, att det alltid är fallet.  Om jag förstått det rätt, är det en ofrånk...
Till migrationismens försvar
2023-03-24 11:30 Det här handlar inte om, att jag förespråkar migration.  I stället handlar det om migration, som förklaring till jordbrukets spridning.  Historiskt har den idén, varit förknippad med rasism.  En tidig...
Vilka skillnader det finns belägg för
2023-03-22 13:27 Jag har tidigare påpekat, att människan natur är samma överallt.  Det innebär förstås inte, att vi inte utvecklats alls.  Naturligtvis finns det skillnader, mellan fysiska egenskaper, i olika delar av...
Den mänskliga naturen förändras för långsamt
2023-03-14 14:06 Vad man behöver veta om mänsklig evolution, är hur lång generationstid vi har.  Genforskare räknar 25 år, som en mänsklig generation.  Det är den genomsnittliga åldersskillnaden, mellan föräldrar och ...
Det ursprungliga mänskliga samhällets krav
2023-02-16 16:40 Det är problematiskt att tro, att fysisk styrka var avgörande, för mänsklig överlevnad.  Om det ursprungliga tillståndet krävde det, hur kunde vi efterträda neandertalarna?  Dom hade påtagligt större ...
Myten om rovdjurshotet
2023-02-07 12:58 Många föreställer sej ”grottmänniskor”, som om dom huvudsakligen levde av kött.  Samtidigt antas dom ha levt, under ständigt hot från rovdjur.  Kombinationen av dom förhållandena, är faktiskt anakroni...