Vissa verkar tro att mänskliga rättigheter, innebär en viss persons eller grupp, har rättigheter över andra.  Sådana rättigheter var aldrig tänka, att gå ut över andras rätt.  Finns det en rättighet till något, så gäller det även minst en andra grupp.  Annars blir dom meningslösa.

Asylrätt handlar inte, om någon fri invandring.  Den handlar i stället om, att få sin sak prövad.  Sedan kan det mycket väl tänkas, att man inte får stanna.  Däremot kan man inte utgå från, att ingen har rätt att stanna, bara för att man har ansökt.  Gör man det tror man, att hela grupper vill förstöra för en.  Det fungerar inte så i verkligheten.

Religionsfrihet handlar om, att man får ha vilken religion man vill.  Visserligen kan man tala, om en frihet från religion.  Fast då handlar det om att man själv, inte behöver utöva någon.  Det handlar inte om att man ska skyddas, mot uttryck för andras religionsutövning.  Då inskränker man andras rätt, att få utöva sin religion.  Särskilt om det riktas mot utövarna, av en specifik religion, som själva vill lämnas ifred.

Yttrandefrihet handlar om, att man får säga vad man vill.  Däremot har man inte rätt, att förbli oemotsagd.  Det inskränker nämligen på andras rätt, att få säga vad om vill.  Varför skulle det inte vara mänskligt möjligt, att vilja säga emot en?  För mej är det uppenbart, att folk kan ha olika idéer, på alla möjliga områden.

Dessutom måste man minnas, att den fysiska verkligheten, har praktiska begränsningar.  Man har inte rätt att höras överallt, bara för att man vill det.  Det finns för många olika uppfattningar, för att det skulle fungera.  Den som driver en plattform har rätt, att välja vad det är som framförs.  Att tro att just du har rätt till den, framstår bara som egotistiskt för mej.

 

Uppladdad den 15:e augusti 2023.