Människan är ingen särskilt aggressiv art.  Historiskt belagda jägare-samlare, ligger nära genomsnittet för däggdjur.  Åtminstone om man ser till risken, att dödas av någon av samma art.  Det finns en evolutionär förklaring, till hur det blivit så.  Det ursprungliga mänskliga samhället, hade ingen polis eller domstolar.  Vad gör man då med en person, som impulsivt attackerar andra, och vägrar att lyssna?  Man allierar sej med andra, för att döda personen.  I regel blir impulsivt aggressiva dödade, innan dom hunnit få barn.  På så sätt har mänskligheten domesticerat sej själv, under loppet av 300.000 år.  Å andra sidan har vi blivit bättre, på att använda våld överlagt.  Vilket gör att vi kan minska våldet, genom att ge folk mindre anledning till det.

Varför var det många bondesamhällen, som var så plågade av våld?  Mycket tyder på att hövdingadömen, är den våldsammaste typen av samhällen.  Dom har tillräckligt hög folktäthet, för att det ofta ska uppstå konflikter.  Samtidigt är metoderna för konfliktlösning, relativt dåligt utvecklade.  Under sådana förhållanden, blir folk särskilt benägna, att använda sej av våld.  Det finns helt enkelt mycket att tjäna på det.

I jordbrukscivilisationer tror jag, att förklaringen är en annan.  Folk växte upp under förhållanden, som hindrade dom från att lära sej, särskilt mycket om varandra.  Antingen var man för ekonomiskt exploaterad, från alltför tidig ålder.  Eller också var ens möjliga framtida underlydande, för rädda för att våga vara ärliga.  I båda fallen förblev folk okunniga, om sina medmänniskors olika synvinklar.  Barnens självkontroll ökade med åldern, men inte deras insikt i andra.  Resultatet var att folk använde våld, för att dom inte visste bättre.

Mång myter om våra medfödda egenskaper, kommer i slutändan från maktmissbruk.  Dom nyaste av den här sortens myter, har uppstått på internatskolor.  Där blev barnen mer eller mindre isolerade, från resten av samhället i åratal.  I värsta fall blev dom tvingade, att tillbringa mer än halva sin uppväxt där.  Äldre elever gavs i stort sett fria händer, att behandla yngre elever som dom ville.  Naturligtvis hade dom inte rätt att döda dom.  Fast det som i praktiken tilläts, riskerade att förstöra yngre elevers liv.  En statistiskt signifikant del av eleverna, blev traumatiserade av det dom utsattes för.  Antingen för att dom våldtagits, av personer som getts ansvar för dom.  Eller för att dom dagligen fysiskt bestraffats, för vad dom inte kunde hjälpa.  Även dom som inte traumatiserats, fick en förvrängd bild av samhället.  Dom trodde att det bara var statens existens, som gjorde samhället möjligt.  Interaktionerna mellan samhällets innevånare, troddes präglas av våldsam konkurrens.  Folk trodde att större och starkare, naturligt slog ner på mindre och svagare, bara för att dom kunde.  Faktiskt var det brist på ansvarsutkrävande, som fick folk att bete sej så.

På 1800-talet började folk inse, att det var skillnad på ”stat” och ”samhälle”.  I stället var det delar av nationalismen, som troddes komma naturligt för alla.  Dom inkluderade inre grupptänkande, och yttre fientlighet.  Det finns flera problem med dom.  Tvångsmässig enighet är oanvändbar, för att lösa nyuppkomna problem.  Så människors tendens till grupptänkande, varierar rimligtvis individuellt.  Nu finns det arkeologiska bevis för, att folk handlat mycket mer än dom krigat.  Jag tror inte folk attackerade främlingar, med mindre än att dom försökte ta något.  Motstånd mot att stjäla andras resurser, missuppfattades som yttre fientlighet.  Det ingick i flera länders nationalism, att man fick ta naturresurser, från fattigare etniska grupper.  (Det kallas för kolonialism.)  Inte konstigt att olika urbefolkningar, uppvisade en fientlig inställning.

Myterna som beskrivits ovan har gynnats, av dom senaste 30 årens medieutveckling.  Nätets och speciellt sociala mediers framväxt, har ökat konkurrensen på nyhetsmarknaden.  Äldre mediaorganisationer har reagerat, genom att rapporter mer om brott.  Vad jag menar är att en större andel, av brotten rapporteras av massmedia.  Det har skapat en felaktig bild, av att brottligheten fortsätter öka.  En del började tro att personer, som är villiga att skada dom finns överallt.  I värsta fall överskattas gravt, hur stor risken är att drabbas själv.  Bara att befinna sej på en viss plats, tros innebära en överhängande risk, att bli fysiskt attackerad.  Som folk där skulle ha satt i system, att fysiskt attackera främlingar.  För mej är det jämförbart med tron, att zigenarna skulle kidnappa barn.  Dom tjänar ingenting på det!

Olika typer av brott, begås av olika anledningar.  Det gäller särskilt sexbrott.  Olika länder har olika definitioner, på vad som räknas som ett sexbrott.  Men en användbar definition, är att ensidigt utnyttja någon annan, för egen sexuell njutning.  Ovälkomna sexuella närmanden, kan också betraktas som sexbrott.  Fast då blir det svårare att dra gränsen.  Hur som helst orsakas som flesta, av missuppfattningar om hur andra uppfattar en.  Gärningspersonen tror alltså felaktigt, att offret skulle uppskatta handlingen.  Sexbrott kan också begås, på grund av sexuell frustration.  Det är det äldsta motivet, men det finns många fler idag.

Våldsbrott begås oftast i tron, att man ska få ut något av det.  Så dom minst våldsamma samhällen, är dom som ger medlemmarna minst anledning, att använda sej av våld.  I sådana samhällen begås dom flesta våldsbrott, av alkohol- och drogpåverkade.  Då har dom för dålig självkontroll, för att undvika våld.  Det händer att någon begår enstaka våldsbrott, av ren desperation.  Någon kan också manipuleras av andra, att begå enstaka våldsbrott.  Fast då har personen manipulerats, av någon i sin sociala omgivning.

Privatpersoner som kidnappar främlingar, är något som verkligen överskattas.  Ett möjligt motiv är utpressning.  För att få ut något av det måste offrets familj, kunna ge en betydande lösensumma.  Inte många procent av befolkningen, har tillräckliga med ekonomiska resurser.  Så det finns inte så stor anledning, att kidnappa för det syftet.  Människohandel handlar mer om bedrägeri, än att offren skulle kidnappas.  Folk blir alltså lurade av andra, att dom ska få ett bra jobb.  I stället tvingas dom till slavarbete, eller att prostituera sej.  Det händer att någon kidnappas, i hopp om att gärningspersonen, senare ska leva med offret.  Men det är enstaka uppmärksammade fall, i länder med miljoner innevånare.  Om risken var så stor att kidnappas, skulle offren finnas i ens bekantskapskrets.  På så sätt skulle det ha märkts.

Andra brott begås främst, av ekonomiska skäl.  Vi har inte mängder av människor, som lite då och då begår alla möjliga brott.  I stället har vi en liten grupp personer, som försörjer sej på vissa brott.  Det kan vara bedrägerier, utpressning, knarkhandel, rån, inbrott och stöld.  Sådana brott kan man tjäna pengar på, om man ser det kortsiktigt, vilket gärningspersonerna gör.  I längden lönar det sej sällan.  Yrkeskriminella tenderar att åka fast, eller mördas av sina konkurrenter.  Det senare finns det massor av, bland dom som försörjer sej på brott.

Jag förnekar inte att det finns platser, som speciellt plågas av brott.  Det handlar om då om mindre områden, som utgör delar av en stad.  För det mesta är det områden, där knarkhandel pågår öppet.  Även då är det bara en liten del, av sådana områdets innevånare, som har med knarkhandeln att göra.  Resten riskerar att falla offer, för den lilla minoriteten.  Deras bokstavligt våldsamma konkurrens, utgör en fara för allmänheten.  Fast folk där brukar ha en ganska realistisk bild, av risken att själva falla offer.  Det till skillnad från folk på små orter, som bara matas med medierapporter.

Brott handlar inte om slumpvisa personer, som lever ut allmänmänskliga tendenser.  Inte heller är det att vissa grupper, skulle vara kriminella av naturen.  I stället handlar det om personlig situation, tillsammans med förmågan att hantera den.  Alla är faktiskt inte kapabla, att hantera en situation, som kan betraktas som förfärlig.  Om det är hög risk att hamna i sådana, får man också hög brottlighet.  Den starkaste korrelationen med brottslighet, är stor skillnad i ekonomiska resurser.  Något som ofta underskattas av folk, som redan har allt dom behöver.

 

Uppladdad den 24:e december 2023.