Det är illa nog att växa upp, utan att kunna lära sej andras synvinklar.  När statsamhällen uppstod, blev situationen ännu värre.  Överordnade kunde förlora direktkontakten, med sina egna underordnade.  Dom började ta för givet, att alla kunde leva upp till alla krav, bara för att dom var vana vid att ställa dom.  Den som ursprungligen ställde kraven, behövde inte alls ha haft gott omdöme.  Dessutom kan vad man är van vid, ändras betydligt under århundraden.

Hur reagerar man då, när någon inte lever upp till kraven?  Man antar att personen medvetet valt, att inte göra vad som krävs.  I verkligheten finns det många anledningar, för folk att inte göra saker.  Men om man tar för givet att alla kan, överväger man inte några andra, än att någon gjort ett medvetet val.  Mycket av övertron på bestraffningar, kommer sannolikt från den myten.

I statsamhällen finns det hela grupper, som sällan gör vad härskarna kräver.  Alternativt kan dom definieras, med att inte leva upp till vissa krav.  Hur uppfattas det då av en person, som tar för givet att alla kan?  Det är ganska stor sannolikhet, att personen tror att den gruppen, utgörs av dåliga människor.  Det var så hat mot andra grupper, inom samma samhälle uppstod.

 

Uppladdad den 24:e april 2023.