Två egenskaper hos kvinnlig reproduktion, har särskild betydelse för sexualiteten.  För det första kan tjejer bli gravida, från två veckor före första mensen.  Den inträffar i genomsnitt, redan vid 12 års ålder.  Normalintervallet är 9 – 15 år.  Problemet är att tjejer kan föda säkert, först när dom är 14 – 15 år.  Innan dess är höfterna för smala, vilket gör det mer eller mindre farligt, utan modern medicinsk hjälp.  Dom flesta tjejer vill inte ha sex, förrän dom kan föda säkert.  Sexualitet i den betydelsen, kan också utvecklas senare.

För det andra innebär att skaffa barn, en stor biologisk investering för kvinnan.  Inte bara är det hon som är gravid, vilket är mer eller mindre handikappande.  Under förmoderna förhållanden, måste hon också amma barnet.  Annars är risken överhängande, att barnet dör av näringsbrist.  Resultatet är att kvinnor i genomsnitt, är noggrannare än män, med vem dom har sex med.  Pålitliga preventivmedel har funnits för kort tid, för att anpassa sexualiteten.  Samma sak gäller för ammor, som inte heller är en enkel lösning.  Fast det är en annan historia.

Tänk dej nu ett samhälle, där pappor har laglig rätt att döda sina barn.  Även om dom formellt inte har det, kan dom i lura barnen det.  Då kommer barnen att leva i skräck, för en pappa med okontrollerad makt.  Det leder till att barnen i regel, inte vågar vara ärliga mot honom.  Låt oss säga att ett sådant tillstånd, vara i många generationer.  Inom hundra år går kunskapen förlorad, om att dom överhuvudtaget har önskningar, som skiljer sej från pappans.  Med andra ord tar pappor för givet, att dom ser saker på samma sätt som han.  Något dom inte alls behöver göra.

Till skillnad från tjejer är killar i puberteten, mer eller mindre sexfixerade.  En man omedveten om sina döttrars synvinklar, kan då tro tjejer i puberteten är det.  Samtidigt tänker han på kvinnor och tjejer, som en resurs som ska utnyttjas.  I värsta fall resulterar det, i att tjejer lämnas över till män att sexutnyttja, kort efter första mensen.  I bästa fall tvångssegregeras tjejer från killar, så fort dom börjar utveckla bröst.  Vilket får killar att fortsätter ta för givet, att tjejer är lika sexfixerade som dom.

Det bästa för en tjej är inte alltid samma, som det bästa för hennes pappa.  Ofta har hon en annan synvinkel.  En tjej väljer en kille, som hon uppfattar som bästa möjliga.  Hennes pappa kan då uppfatta honom, som precis vem som helst.  Säg att han är omedveten om skillnaden, av ovan nämnda orsaker.  Då kan han tro att hon är oförmögen, att själv välja make.  Tillräckligt många sådana fall skapar myten, att kvinnor och tjejer skulle vara villiga, att ha sex med vem som helst.  Ingen kvinna vid sina sinnens fulla bruk, skulle frivilligt göra det.  Men män omedvetna om deras synvinklar, kan tro dom normalt skulle göra det.

Den här typen av missuppfattningar, har historiskt förstärkts av polygami.  Rika män har lagt beslag, på flera kvinnor simultant.  Säg att en man är gift, med fyra kvinnor samtidigt.  I genomsnitt får var och en av dom, bara en fjärdedel så mycket sex som han.  Eftersom han inte kan tillfredsställa dom, blir risken för otrohet överhängande.  Lägg till att han har gift sej med dom, enbart av ekonomiska och/eller politiska skäl.  Då finns det inget som säger, att dom ens gillar honom.  Risken blir bara ännu större av det.  Vad gör han för att försäkra sej, om att deras barn är hans egna?  Han låser in dom i hemmet, och vägrar låta dom gå ut ensamma.  Monarker och kanske dom rikaste, har lagt beslag på dussintals kvinnor.  Dom låstes in i särskilda byggnader, som bevakades av eunucker.  Det var killar vars pungkulor, hade opererats bort, vilket gjorde dom sterila.  Hur som helst tenderade idéer, hos rika och mäktiga att spridas.  Om inte annat för att dom historiskt, har haft möjlighet till det.

Sådana här missuppfattningar om kvinnlig sexualitet, skapar onödig rädsla hos vissa länders män.  Dom lever i skräck för vad deras kvinnliga släktingar, ska göra i obevakade ögonblick.  Det är orsaken till den extrema sexism, som råder i dom länderna.  I historisk tid har sådana här missuppfattningar, varit ännu mera utbredda.  Jag tror dom minskas av modern bildning.  Tyvärr finns det fortfarande män, som är beredda att slå ihjäl våldtäktsoffer.  Det för att dom inte kan föreställa sej, att en kvinna eller ens tjej i puberteten, någonsin skulle kunna vara ovillig till sex.  Dom är så omedvetna om andras synvinklar, att offer misstas för förövare.

 

Uppladdad den 1:e februari 2024.