En alltför stor del av mänskligheten, håller sej grava missuppfattningar, om vad andra kan och vill.  Det är en sak att leva i ett samhälle, där man inte kan lära känna andra.  Det är en annan sak att kunna det, och ändå tro på sådana myter.  I värsta fall överväger folk inte, att dom behöver ta reda på sådant.  I stället tar som för givet, att dom redan vet.  Men vad dom tror sej veta, strider mot den mänskliga naturen.  Åtminstone som jag förstår den, i evolutionära termer.

En del missuppfattningar i ämnet, kan förklaras med segregering.  Det behöver inte vara segregering, som påtvingas av lagen.  Det kan räcka med ett kulturellt bruk, eller ekonomisk segregering.  Oavsett orsak leder det till, att folk inte får någon erfarenhet, av att träffa andra grupper.  Lägg till att man saknar vana, att reflektera över andras motivationer.  Då blir det lätt att lura i folk saker, som för mej faller på sin egen orimlighet.

Andra brister kan förklaras med, att man är för upptagen av konformism.  Man tror att man måste framstå som stereotyp, för att bli socialt accepterad.  Det kan förklara vissa underliga brister, i förmågan att kommunicera.  Personen kanske kan kommunicera vissa saker, men inte andra saker.  Det kan tänkas att en sådan person, kan förstå vissa av andras signaler, fast inte andra signaler.  Andra signaler missförstås, eller gör personen förvirrad.  En sådan person kan ta för givet, att alla är lika konformistiska.  Något som inte alls behöver vara fallet.

En del personer har bristande föreställningsförmåga.  Dom kan ha svårt att föreställa sej saker, som skiljer sej betydligt, från vad dom själva har upplevt.  Säg att dom personerna också, har en vanemässig misstänksamhet.  Då får vi väldokumenterade mentala tillstånd, som misstas för exploaterande bluffar.

Vissa personer har nedsatt inlevelseförmåga, utan att veta om det.  (Ludwig Wittgenstein var en sådan person.)  Andra personer kan helt enkelt, vara vanemässigt tanklösa.  Det framstår ändå som rätt underligt, när alla tillskrivs ens egna egenskaper.  Jag har sett folk argumentera, som dom personligen utgjorde toppen, för det mänskligt möjliga.  Är det något dom själva inte klarar, antas ingen klara det.  Problemet är att det finns massor av folk, som har andra kompetenser än man själv.  Det har hänt att jag klarat saker, som antas vara omöjliga för alla.

Jag har själv nedsatt inlevelseförmåga, men är åtminstone medveten om det.  Så jag försöker kompensera, genom medveten reflektion.  Under åren har jag kommit fram, till olika förklaringsmodeller.  Men dom räcker inte alltid till.  Ett särskilt besvärligt exempel på det, kommer jag att ta upp så småningom.