Biologiska förklaringar till mänskligt beteende, kan misstas för bakåtsträvan.  Oftast bygger det på missuppfattningar, om vad den modern hjärnforskningen säger.  Kanske det värsta missförståndet, är anklagelse om determinism.  Det handlar om ett tidigt försök, att modellera biologi efter fysik.  Vid tidpunkten var klassisk fysik, den mest framgångsrika vetenskapen.  Eftersom dåvarande fysiska teorier, alla var deterministiska, troddes det vara ett framgångsrecept.  Faktiskt behöver en vetenskaps tänkande, inte fungera för en annan.  Deterministister misslyckades ofta, att förutsäga människors och djurs beteende.  Livet är inte deterministiskt, utan i stället probabilistiskt.  Det innebär bara viss sannolikhet, att någon ska göra något.  Sådana sannolikheter når aldrig 100%.

En idé som strider mot evolutionsteorin, är att män skulle vara överlägsna kvinnor.  Om dom vore det biologiskt, skulle det finnas 3 – 4 gånger så många män, som det finns kvinnor i världen.  Det skulle inte finnas fler kvinnor, än män behövde för att föröka sej.  Så det måste finnas en biologisk anledning, till att antalet är ungefär desamma.  Att det finns något fler män än kvinnor idag, beror på könsselektiva aborter.  Sådana förekommer i delar av Asien, till följd av regional sexism.

Andra idéer om gruppers överlägsenhet, framstår inte som vettiga för mej.  Vad betyder det att en viss grupp, skulle vara överlägsen i sej?  Skulle den vara bättre på allt, eller?  Hur överlevde i så fall resten?  Eller är det snarare tron, att dom skulle vara födda att härska?  Det vore i så fall motsattden, till evolutionär överlägsenhet.  Inte bara är dom styrda, alltid många gånger fler, än vad dom styrande är.  Proportionerna mellan styrande och styrda, har ökat genom historien.  Evolutionsteorin lär att bättre egenskaper, tenderar att öka över tid.  I så fall skulle dom styrda, vara överlägsna dom styrande.  I verkligheten har social stratifiering, funnits alldeles för kort tid.  Vi har helt enkelt inte hunnit anpassa oss till det.  Däremot kan medlemmar av en folkgrupp, vara bättre i en viss fysisk miljö.  Fast då är dom inte det, i en helt annan miljö.

Genom att anklaga hjärnforskare för bakåtsträvan, gör man om bakåtsträvarnas misstag.  Det är tron att den mänskliga naturen, skulle vara anpassad för en jordbrukscivilisation.  För mej är det väldigt tydligt, att vi inte alls är anpassade, för levnadsförhållanden och maktstrukturer.  Tvärt om var det bristen på sådan anpassning, som gjorde att folk led så mycket.  Bakåtsträvare ignorerar det lidandet, eller förnekar det helt.

Väldigt många myter om hur psyket fungerar, kommer i slutändan från okontrollerad makt.  Det ledde till förhållanden som hindrade folk, från att lära sej särskilt mycket, om sina medmänniskor.  Då fick folk heller inget grepp, om gränserna för det mänskligt möjliga.  Resultat var dom mest absurda idéer, om vad människor kan och vill.  Bakåtsträvare bygger hela sin ideologi, på den typen av myter.  Men den moderera hjärnforskningen, har motbevisat flera av dom.  Några som jag känner till, listar jag här under.

Individuellt varierande förmåga: Folks färdigheter på ett område kan testas, genom att ställa systematiska frågor, till var och en för sej.  Det finns då skillnader i vilka svar, som olika personer ger.  Vissa är helt enkelt mer kompetenta, på just det området än andra.  Bakåtsträvare tar för givet, att alla kan leva upp till alla krav.  Dom frågar sej aldrig om kraven, överhuvudtaget är rimliga.

Inre motivation: Många avvikande mänskliga beteenden, förblir mer eller mindre ovanliga.  Kanske upptäcker folk fler fall av dom, därför att samhället förändras.  Fast dom flesta saknar den inre motivation, som skulle krävas för att ta över, det avvikande beteendet.  Bakåtsträvare behandlar sådan inre motivation, som om alla hade samma.  Dom tror att avvikande beteenden sprids, bara för att dom är oönskade.

Känslor som automatiska reaktioner: Folk känsloreaktioner uppstår, utan att dom har kontroll över det.  I viss mån kan dom tränas, om dom ställer till med problem, för den specifika personen vardag.  Men dom kan aldrig undvikas helt, utan bara hanteras mer konstruktivt.  Bakåtsträvare stämplar vissa känslor som onda.  Sedan tror dom fördömandet i sej, ska få känslorna att försvinna.

Målkonflikt: Olika personer vill naturligt, och ofrånkomligt olika saker.  Det handlar om en kombination, av att vi är genetiskt unika, och våra olika sociala positioner.  Det bästa för en person, är inte alltid det bästa för en annan.  Bakåtsträvare struntar helt i, att sådana motsättningar existerar.  Underordnade omtalas som dom enbart fanns, för att utnyttjas av överordnade.  Folk som vägrar acceptera utnyttjandet, blir kallade för onda.

Ofrånkomlig individualitet: I praktiken är det omöjligt, att ge folk samma mentala egenskaper.  Det finns ingen mekanism för att göra folk, så lika som fördomar förutsätter.  Bakåtsträvare ser inte det fatala felet, i att fördomar alltid skulle stämma.  Dom tror att varenda medlem, av vissa grupper i samhället, medvetet skulle förstöra för dom.

Omognad: Att barn har fysisk förmåga till något, innebär inte mental mognad, för att ta ansvar för det.  Vanligtvis utvecklas mental mognad, flera år efter den fysiska.  Dessutom kan olika organ, utvecklas i otakt med varandra.  Bakåtsträvare tar det första organets mognad, och likställer det med mental.  Dom kräver att få bestraffa barn, för saker dom inte kan ta ansvar för.

Yttre motivation: Folks benägenhet till vålds- och egendomsbrott, beror i huvudsak på yttre omständigheter.  Sedan är det personlig förmåga, att hantera den situationen.  Vissa personer är mer benägna än andra, att då bete sej destruktivt.  Bakåtsträvare tror alla handlingar, som dom själva ser som oönskade, begås för att folk är onda.  Dom tror att yttre motivation, enbart handlar om frestelse.

Framför allt kräver bakåtsträvare, alla andras ovillkorliga lydnad.  Det kommer dom aldrig att uppnå, eftersom det strider mot människans natur.  Folk gör inte som dom blir tillsagda, bara för att dom blir tillsagda.  Alla som försökt förbättra andras vanor, vet det av erfarenhet.  Få människor bryter dåliga vanor, bara av att man säger det till dom.  Oftast krävs mer eller mindre träning.  Visserligen finns det situationer, där dom flesta lyder order.  Det är situationer där den som lyder, anser att den som ger ordern, är mer kunnig på området.  Då gäller lydnaden bara, i den specifika situationen.  Dessutom finns individuella skillnader, i vad man är villig att lyda.  Alla ställer helt enkelt inte upp på allt.

Att den mänskliga naturen är konstant, gör inte sociala framsteg omöjliga.  För mej handlar sociala framsteg, om att bättre anpassa samhället till den.  Jag menar att vi måste kompensera, för våra medfödda brister.  Vi kan även använda dom förmågor, som dom flesta människor har.  Jag tror folk naturligt vill samarbeta, om dom förstår nyttan med det.  Utmaningen idag är att få folk, att förstå varför dom ska göra det.  Om dom har för felaktig bild, av varför dom ska samarbeta, kommer dom att vägra göra det.  Deras beteende blir då destruktivt, för hela samhället dom lever i.  Ett samhälle dom kanske inbillar sej, att dom skulle klara sej utan.

 

Uppladdad den 30:e januari 2024.