Emergens är när ett fenomen, uppstår av sej självt.  Det handlar om interaktionerna, mellan fenomenets olika delar, och den omgivande miljön.  Alltså finns det ingen avsikt bakom, som en del förutsätter.  Jag tror ändå inte, att det finns några gudomliga ingripanden.  I stället tror jag påstådda sådana, handlar om mänskliga missbedömningar.

Himlakroppars ursprung är en fråga, om fysikens och kemins lagar.  Interaktioner mellan atomer och molekyler, har gett upphov till råmaterialet.  Tyngdkraften har sedan bildat galaxer, stjärnor, planeter, månar och så vidare.  Även den första formen av geologi, är baserad på fysik och kemi.  Efter att livet uppstod på Jorden, har det förstås påverkat geologin.  Fast livets uppkomst handlar också om kemi.  Dessutom är livets roll inom geologi, en fråga om biprodukter, från olika processer.

Resultaten av evolutionen, utgör bra exempel på emergens.  Mer komplexa livsformer uppstår, och intar olika livsmiljöer.  Vissa djur blir bättre, på att lära sej och lösa problem.  Djur som lever i flock, utvecklar förmåga att samarbeta.  Den enda avsikten som behövs, är enskilda individers drivkraft, att föra sina gener vidare.  Resten är resultat av interaktioner, mellan livsformer och deras miljö.  Mer än så behövs inte.

Mänskliga samhällens utveckling, förklaras för det mesta av emergens.  Jordbruket uppstod utan att någon hade koll, på hela den processen.  Samma sak gäller den folkökning, som beroende av jordbruk ledde till.  Formellt ledarskap och senare stater, uppstod som reaktion på folkökningen.  Överhuvudtaget handlar samhällens brister, mest om oönskade bieffekter.  Det gäller också dom processer, som gör samhällen mindre komplexa.  Civilisationer går under, till följd avskogning och jorderosion.  Förändrade vädermönster spelar också roll.  Även om avskogning påverkar vädermönster, är det inget människor planerar.  Liksom jorderosion är den resultat, av att enskilda personer och grupper handlar, oberoende av varandra.  Ingen ville civilisationens undergång, men det blev ändå så.

 

Uppladdad den 25:e januari 2024.