Vad menar du med “empireförsköning”?

Det är en speciell typ av försköning, som var samtida med empiremodet (1790-tal till 1820-tal). Den utgjordes av en systematisk förvrängning, av ansiktsdragens inbördes avstånd. Avstånden mellan näsa, mun och haka, avbildades som kortare, än vad dom verkligen var. Som tur var minskades avstånden lika mycket, av många olika konstnärer. Särskilt skickliga konstnärer, kunde välja att låta bli. Det fanns också ett fåtal konstnärer, som inte gjorde det alls. Det går därför ofta att hitta porträtt, som är mera rättvisande. Jag har blivit ganska bra, på att avgöra det själv.
Jag har i möjligaste mån använt porträtt, som inte har någon empireförsköning. Det finns därför bara tre porträtt i listan, som har den typen av försköning. Dom föreställer två bröder, och den ena broderns son:

Napoleone Buonaparte

Bilden av Napoleone ville jag visa, som en bra jämförelse.

Luciano Buonaparte

Porträttet av Luciano var det bästa, som jag lyckats hitta. Jag har sett sex porträtt av honom. Alla utom det som gjordes sist, är försedda med empireförsköning. Tyvärr står han halvt skymd, på det porträttet. (Man ser inte vänster öga.) Jag har därför tagit det av dom andra fem, som jag fann mest trovärdigt. Det visar faktiskt inga andra tecken, på avsiktlig försköning. Det gör inte heller porträttet, av hans bror Napoleone.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte

Det gör däremot porträttet av Franz. Han var son till Napoleone. Jag tog med det som ett av bara fyra, som är tillräckligt lika för att jag ska kunna se, att dom föreställer samma person. Jag tror att han i verkligheten såg ut då, som på det andra porträttet av honom; han var bara lite yngre. (Han kan också ha varit mera kortklippt.) Jo, jag finner det helt trovärdigt, att han hade sådana konstiga läppar. Jag har träffat en marockan, som har just den egenskapen. Dessutom finns det belagt, att hans mamma hade det.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.