Erkände inte Charles Tristan de Montholon, att han hade mördat Napoléon?

Jag tror inte det. 1994 var det någon som påstod, att han eller hon hade Charles’ skrivna erkännande. Tyvärr kommer jag inte ihåg, vem den personen var. Inte heller har jag lyckats återfinna det ställe, där jag ursprungligen läste det. Problemet är vad som hände sedan. Under loppet av 2007, frågade jag gång på gång Ben Weider, om ett sådant erkännande. Han svarade till slut att inte kände till något, och inte trodde att det fanns. Av det drar jag slutsatsen, att Charles’ erkännande motbevisats. Antingen har det visat sej, att erkännandet var en förfalskning. Eller också har någon misstolkat (övertolkat?), vad Charles faktiskt skrev.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e juli 2023.