Är inte reglerna lite väl strikta?  Får man inte säga emot dej?

Jo, det får man, men inte med vilka formuleringar som helst.  Det är sättet klagomål framförs på, som reglerna sätter gränser för.  För att förtydliga har jag gjort följande tabell.

Det är inte tillåtet att:

Kan du inte framföra dina klagomål, utan att bryta mot reglerna?  I så fall är dina synpunkter, sannolikt irrelevanta.

Den här undersidan ändrades senast den 17:e juli 2023.

Det är tillåtet att:

1. Påstå sej ha alternativa fakta.

1. Påpeka att man lärt sej något annat.

2. Anklaga mej för ondska.

3. Anklaga mej för att ljuga.

2. Fråga mej om mina ståndpunkter.

3. Skriva att man har en annan uppfattning.

4. Hävda att ”alla vet” något.

5. Argumentera som om verkligheten, skulle förändras av ens vilja.

6. Uttrycka sej som om ens egen känsloreaktion, var universellt mänsklig.

7. Behandla sin egen intuition som ofelbar.

4. Hävda att man tror, att ens uppfattning är vanligast.

5. Argumentera att man vill, att det ska vara på ett visst sätt.

6. Uttrycka sin egen känsloreaktion, så att det framgår, att den är personlig.

7. Skriva att något framstår, som intuitivt för en själv.

8. Omtala ens egna automatiska tankar, som om dom var naturligt rationella.

9. Behandla ens egna mentala kopplingar, som om dom var universellt mänskliga.

10. Omtala ens egna mentala kategorier, som om dom var universellt mänskliga.

11. Argumentera som om något, som är uppenbart för en själv, var uppenbart för alla.

8. Omtala att något framstår, som rationellt för en själv.

9. Skriva vilka mentala kopplingar man gör.

10. Förklara vilka mentala kategorier, som man själv har.

11. Skriva att något framstår, som uppenbart för en själv.

12. Förneka att något är vettigt för någon, bara för att man inte begriper det själv.

13. Förneka att en lösning finns, eftersom man själv inte kan föreställa sej någon.

14. Klaga på att folk som undrar, om något verkligen finns, inte förnekar dess existens.

15.1. Omtala att beskriva något, som om det innebar att uppmuntra det.

12. Påpeka att man inte förstår något.

13. Fråga om jag känner till, något förslag på lösning.

14. Skriva att man inte tror, att en något specifikt finns.

15.1. Fråga vad jag tycker, om något jag beskriver.

15.2. Omtala att lämna något ifred, som om det innebar att uppmuntra det.

16.1. Argumentera som om en saks egenskaper, gällde för alla i den kategorin.

16.2. Argumentera som om vissa sakers egenskaper, gällde för alla sådana saker.

16.3. Argumentera som om det typiska för gruppen, gällde varenda medlem av den.

15.2. Fråga vad jag tycker, om något jag lämnar ifred.

16.1. Påpeka att en sak, är den enda man känner till.

16.2. Fråga om vissa sakers egenskaper, är typiska för gruppen.

16.3. Fråga om jag känner till, hur vanliga undantagen är.

17. Förneka existensen av saker, som man själv inte känner till.

17. Påpeka gränserna, för ens egna kunskaper.

18. Omtala grupper av människor, som om varenda medlem av gruppen, hade samma egenskaper.

18. Skriva att man tror, att något är typiskt för gruppen.

19. Förneka att förändring äger rum, för att man själv inte märkt den.

19. Påpeka att man själv inte märkt någon förändring.

20. Argumentera som om saker, inte skulle kunna bero på slumpen.

20. Fråga om slumpen är relevant.