Alla omnämnda tidsperioder, är under dom senaste 252 miljoner år sedan.  Notera att kontinenterna har flyttat sej, under loppet av tidsperioderna.  Fast processen är så långsam, att det tar miljoner år, för att göra någon större skillnad.  Även klimatet har varierat, mellan varmare och kallare.

Dinosauriernas tid äger rum under mesozoikum:

1.1. Trias var för 252 – 201 miljoner år sedan.  Under det mesta av perioden, fanns det bara en landmassa, som var stor nog att kallas kontinent.  Den går under namnet ”Pangea”, som betyder ”allt land”.  I princip utgjorde den en sammansmältning, av dom flesta av dagens större landmassor.  Klimatet var så pass varmt, att inga polarisar fanns.  Eftersom Pangea var så stor, var det också en torr värld.

1.1.1. Första avsnittet utspelar sej, mot slutet av trias.  Det äger rum i nuvarande Arizona.  Området var då en tropisk savann, med regntid under norra halvklotets vinter.  Där levde Postosuchus, Placerias och cynodonterna.

1.2. Jura var för 201 – 145 miljoner år sedan.  Under den här perioden, började Pangea splittras.  Den södra delen av Nordatlanten bildades, och skilde Afrika från Nordamerika.  På så sätt delades Pangea, i en nordlig och en sydlig del.  Det maximala avståndet till havet minskade, vilket gjorde klimatet fuktigare.  Mot slutet av perioden, bildades en liten polaris i Antarktis.  Däremot fanns ingen nordlig polaris.

1.2.1. Andra avsnittet utspelar sej, mot slutet av jura.  Det äger rum i vad som nu, är amerikanska Klippiga bergen.  Området täcktes av tropiska, och subtropiska skogar och slätter.  Där levde Diplodocus och Brachiosaurus.

1.2.2. Tredje avsnittet utspelar sej, precis i slutet av jura.  Det äger rum i Centraleuropa.  Det mesta av området, täcktes då av grunda, varma hav.  Inget av djuren på listan, levde där då.

1.3. Krita var för 145 – 66 miljoner år sedan.  Pangeas båda halvor splittrades, i flera kontinenter, som ungefär motsvarar dagens.  Undantaget var Australien och Antarktis, som fortfarande satt ihop.  I början fanns en sydlig polaris, men den verkar ha smält bort helt.  I mitten och slutet av perioden, fanns inga polarisar alls.

1.3.1. Fjärde avsnittet utspelar sej, i början av krita.  Det äger rum, vid kusterna av Nordatlanten, som just börjat bildas.  Havets kuster och öar, hade subtropisk monsunskog.  Där levde Utahraptor och Iguanodon.

1.3.2. Femte avsnittet utspelar sej, i mitten av krita.  Det äger rum i vad som nu, är sydöstra Australien.  Området låg då inom södra polcirkeln.  Trots den höga breddgraden, var det en tempererad skog.  Där levde Leallynasaura och Koolasuchus.

1.3.3. Ett specialavsnitt som spelats in senare, utspelar sej mot slutet av krita.  Det äger rum, i nuvarande Mongoliet.  Området var subtropiskt, och täckt av öppna skogar.  Där levde Mononykus och Therizinosaurus.

1.3.4. Sista avsnittet utspelar sej, precis i slutet av krita.  Det äger rum i nuvarande Montana.  Området täcktes då, av subtropisk monsunskog.  Där levde Tyrannosaurus och Ankylosaurus.

Odjurens tid äger rum under kenozoikum:

2.1. Paleogen var för 66 – 23 miljoner år sedan.  Under den här perioden, lossnade Australien från Antarktis.  Mot slutet av perioden, började Antarktis’ inlandsis bildas.

2.1.1. Första avsnittet utspelar sej, i mitten av paleogen.  Det äger rum i nuvarande Tyskland.  Området täcktes då, av subtropisk regnskog.  Där levde Propalaeotherium och Leptictidium tobieni.

2.1.2. Andra avsnittet är något senare, men fortfarande i mitten av paleogen.  Det äger rum, i nuvarande Pakistan.  Området täcktes delvis av hav.  Kusterna hade mangrover, där Embolotherium andrewsi levde.

2.1.3. Tredje avsnittet utspelar sej, i slutet av paleogen.  Det äger rum, i nuvarande Mongoliet.  Området var då en subtropisk savann, med regnperiod under norra halvklotets sommar.  Där levde Paraceratherium, Cynodictis, Entelodon och Hyaenodon gigas.

2.2. Neogen var för 23 – 2,6 miljoner år sedan.  Kontinenterna började då närma sej, sina nuvarande positioner.  Under tiden fortsatte världens klimat, att bli allt kallare.  Precis i slutet av perioden, började en nordlig polaris bildas.

2.2.1.  Fjärde avsnittet utspelar sej, i slutet av neogen.  Det äger rum, i nuvarande Etiopien.  Området var då täckt, av tropisk öppen skog och savann.  Där levde Dinofelis barlowi och Ancylotherium hennigi.

2.3. Kvartär utgör dom senaste 2,6 miljoner åren.  Under den korta perioden, har kontinenterna inte flyttat sej mycket.  Klimatet har varierat, mellan långa och kalla istider, och kortare mellanistider.  Dessutom har det blivit kallare, för varje ny istid.  Den senast istiden (115.000 – 11.700 år sedan), var kallast under kenozoikum.

2.3.1. Femte avsnittet utspelar sej, för en miljon år sedan.  Det äger rum, i nuvarande Paraguay.  Området var då en tropisk savann.  Där levde Doedicurus, Macrauchenia patachonica, Megatherium americanum och Smilodon populator.

2.3.2. Sjätte avsnittet utspelar sej, för 30.000 år sedan.  Det äger rum i Västeuropa.  På grund av det kallare klimatet, var mycket av Nordeuropa istäckt.  Söder om inlandsisen, fanns ett bälte av tundra.  Det följdes av slätter, med en blandning av tundra- och stäppväxter.  I sin tur följdes det, av öppna skogar av barrträd.  Där levde Megaloceros giganteus och Coelodonta antiquitatis.

Notera att den nuvarande människoarten, bara funnits i 300.000 år.  Mänskligheten har därmed inte varit med, om särskilt stor omvälvningar.  Det är mest att klimatet varierat, med olika stora inlandsisar som följd.

Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.